Νέοι όροι αποπληρωμής δανείων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιούνται οι όροι αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλώρινας Καστοριάς και Κιλκίς, Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου, Πέλλας και Σερρών.

Επίσης, με άλλη απόφαση παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια αντίστοιχων επιχειρήσεων του Νομού Δράμας. Συγκεκριμένα, παρέχεται η ευχέρεια στις εν λόγω επιχειρήσεις να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως και 31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.

Οι συμβατικοί τόκοι του έτους 2010 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010. Η καταβολή των συμβατικών τόκων που θα προκύψουν στο υπόλοιπο διάστημα της αναστολής γίνεται από τις επιχειρήσεις, κατά το μέρος που τις βαρύνει, και καταβάλλονται κατά την ημερομηνία εκτοκισμού. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τους ανωτέρω τόκους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Δ25) Πανεπιστημίου 37 με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2011 και θα αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 37 του Ν. 3458/2006, το οποίο θα παρέχει την τελική έγκριση για την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

You might also like