Πιθανή άρση της απαγόρευσης για ζωοτροφές με κρεατάλευρα και οστεάλευρα

Πολύ πιθανή θεωρείται η άρση της απαγόρευσης που είχε επιβάλει το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ζωονόσου της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών («τρελές» αγελάδες) στις ζωοτροφές με ζωικές πρωτεΐνες (κρεατάλευρα και οστεάλευρα). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μια τεράστια πρόοδος στην αντιμετώπιση της ζωονόσου των «τρελών» αγελάδων και πλέον μπορούμε να μιλάμε για μια σχεδόν ριζική εκρίζωση της νόσου, δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Υγείας, κ. Τζον Ντάλι. Με βάση τα σχέδια που επεξεργάζονται αυτή την περίοδο οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, προτείνεται η χρήση ζωοτροφών με κρεατάλευρα και οστεάλευρα στις χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Κομισιόν εισηγούνται τη διατήρηση της απαγόρευσης χρήσης ζωοτροφών με κρεατάλευρα και οστεάλευρα στις εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων. Επίσης, εξετάζεται και η αύξηση του ορίου ηλικίας των βοοειδών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών αναλύσεων για τη ζωονόσο των «τρελών» αγελάδων. Ήδη εδώ και δύο χρόνια τα μέτρα κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών έχουν χαλαρώσει σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς αυξήθηκε στους 48 μήνες το όριο ηλικίας για τη διεξαγωγή των τεστ στα βοοειδή για την ανίχνευση της ζωονόσου σε 17 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

You might also like