Στη Βουλή το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατέθεσε στις 29 Ιουλίου η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων. Η εγγραφή στο μητρώο θα είναι υποχρεωτική, ενώ σε αυτό θα μεταφερθούν και τα μητρώα που τηρούνται σε διευθύνσεις του ΥΠΑΑ&Τ και στον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημίωμα της υπουργού σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, η οποία, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και με τη συνδρομή των συλλογικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων των παραγωγών γεωργικών αγροτικών προϊόντων, ως προς την διασταύρωση και επαλήθευση των πληροφοριών, θα καταστήσει δυνατή την ολοκληρωμένη εφαρμογή ελέγχων ιχνηλασιμότητας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών αγροτικών προϊόντων. Στο Ενιαίο Μητρώο θα καταχωρούνται πληροφορίες για τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία του εμπόρου και την ασκούμενη από αυτόν εμπορία, σύμφωνα με το είδος της δραστηριότητας και τα διακινούμενα προϊόντα για τα οποία έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από το σύστημα ΤΑΧΙδ, καθώς και πληροφορίες για έγγραφες αναφορές-καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του, από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ή/και από συλλογικά όργανα τους.

Με την αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που θα καταχωρούνται στο Ενιαίο Μητρώο, θα μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά η προέλευση των προϊόντων, η πορεία της διακίνησης τους αλλά και η διαμόρφωση των τιμών τους, μέχρι την τιμή πώλησης στον τελικό καταναλωτή.

Στο Μητρώο, θα ενοποιηθούν όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνουν, ως κλαδικά μητρώα, τα τηρούμενα από:

α) την Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου,

β) την Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής,

γ) την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας,

δ) την Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

και ε) τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Μεταξύ αυτών είναι και τα μητρώα Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (ΚΥΑ 278701/2005, ΦΕΚ Β’ 726/2005) και Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του (ΚΥΑ 15523/2006, ΦΕΚ Β’ 1187/2006).

Το αναλυτικό ενημερωτικό σημίωμα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

You might also like