Κομισιόν: Τρίτες χώρες εκμεταλλεύθηκαν την υπόθεση των «τρελών αγελάδων»

Ένα έγγραφο στρατηγικής για τις Mεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) για την περίοδο 2010-2015 παρέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρόκειται για έναν «Οδικό Χάρτη» με τα επικαιροποιημένα μέτρα και τις πολιτικές που απαιτούνται στην κατεύθυνση της προστασίας του καταναλωτή από τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ).

Είναι ο δεύτερος «Οδικός Χάρτης» μετά από εκείνον που είχε εκπονηθεί για την περίοδο 2005-2009. Ο σημερινός χαλαρώνει λίγο περισσότερο τα μέτρα ασφάλειας, αφού τα κρούσματα στην Ευρώπη έχουν ελαχιστοποιηθεί. Έχουν όμως ειδική σημασία δύο ακόμη σημεία της έκθεσης της Επιτροπής. Το πρώτο είναι αυτό που κάνει λόγο για την εμπορική διάσταση της υπόθεσης.

Λέει λοιπόν η Επιτροπή ότι από την πείρα των τελευταίων 20 ετών έχει φανεί ότι η Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά για προστατευτικούς σκοπούς, κυρίως από τρίτες χώρες. Τρίτοι δηλαδή έσπευσαν να εκμεταλλευθούν τη νόσο για να “προστατεύσουν” την παραγωγή τους από τον ανταγωνισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, υπογραμμίζει η Επιτροπή, είναι ύψιστης σημασίας η δημιουργία ισχυρού και αξιόπιστου διεθνούς πλαισίου για να εξασφαλιστούν όχι μόνον ασφαλείς, αλλά και δίκαιες συνθήκες εμπορικών συναλλαγών.

Το δεύτερο σημείο δίνει περισσότερη σημασία σε άλλους κινδύνους κι όχι τόσο στην ΣΕΒ. “Κατά τη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής μας, είναι επίσης σημαντικό να μην παραβλεφθούν άλλες απειλές για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία που εμφανίστηκαν τα πρόσφατα χρόνια, όπως η σαλμονέλα και η μικροβιακή αντοχή. Αν ληφθούν υπόψη όλες οι ενδείξεις προκύπτει σαφώς ότι είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στις ενέργειες για την καταπολέμηση των νόσων που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση από τις ΜΣΕ όσον αφορά τη δημόσια υγεία και να προσαρμοστεί ανάλογα η χρηματοδότηση από την ΕΕ. Λόγω των ενθαρρυντικών τάσεων όσον αφορά την ΣΕΒ, ενδείκνυται να εξεταστούν προσεκτικά οι δυνατότητες να επικεντρωθούμε σε αυτές τις νέες απειλές”.

You might also like