Πλήρη απαγόρευση προϊόντων από κλωνοποημένα ζώα ζητεί ο ευρωβουλευτής Κρ. Αρσένης

Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε μορατόριουμ σε προϊόντα προερχόμενα από κλωνοποιημένα ζώα, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, σε παρέμβαση του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης με τον Επίτροπο Υγείας, John Dali.

Μετά το τέλος της συζήτησης ο Κρίτων Αρσένης επισήμανε τα εξής: «Κατά την αποψινή συζήτηση, το Κοινοβούλιο σχεδόν ομόφωνα στήριξε την ανάγκη ενός μορατόριουμ στην εμπορία προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Συντάχθηκε έτσι με τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Εξαιτίας της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου για τα προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στις ΗΠΑ, τίποτα, εκτός από το μορατόριουμ, δε μπορεί να αποκλείσει την εισαγωγή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Επιτροπή για μία ακόμα φορά επίμονα ανέφερε τον κίνδυνο παραπομπής της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), σε περίπτωση επιβολής μορατόριουμ. Αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα, που χρησιμοποιεί κατ’ επανάληψη η Επιτροπή και το Συμβούλιο όταν διαφωνούν με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή οφείλει να αποσαφηνίσει αν ο ΠΟΕ είναι σημαντικότερος από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Διότι, η συνθήκη της Λισσαβόνας είναι αυτή που ορίζει την αρχή της προφύλαξης, η οποία μας υπαγορεύει ότι τα προϊόντα που φτάνουν στα χέρια των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να είναι ασφαλή. Στην περίπτωση των προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα αυτό είναι ασαφές, καθώς η κλωνοποίιηση είναι μια τεχνολογικά νέα διαδικασία και δε μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί επαρκώς ως προς την ασφάλειά της, λόγω ελλιπών στοιχείων.

Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός κλωνοποιημένων ζώων δεν επιβιώνει, ή γεννιέται με δυσπλασίες και προβλήματα υγείας, γνωρίζουμε ότι υποχρεώνουμε με την κλωνοποίηση πολλά ζώα να υποφέρουν, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μείωσης της γενετικής ποικιλότητας του ζωικού κεφαλαίου .

Είναι καιρός η Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνειδητοποιήσουν ότι η δημόσια υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι αντικείμενο πειραματισμών και έως ότου υπάρξουν επαρκείς και αξιόπιστες απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα, να προχωρήσουν σε πλήρη απαγόρευση στην ευρωπαϊκή αγορά, των προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα».

You might also like