Κ. Σκανδαλίδης: Αναγκαία η αύξηση των πόρων της ΚΑΠ

Η κρίσιμη σημερινή συγκυρία και οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν επιβάλλουν μια Ευρωπαϊκή απάντηση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, που όχι μόνο δεν επιτρέπει μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού, αλλά επιβάλλει, αντιθέτως, ισχυροποίηση και αύξηση των πόρων της ΚΑΠ, τόνισε στην παρέμβαση του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που συνήλθε χθες στις Βρυξέλλες, με θέμα «Επιλέγοντας σήμερα για μια ισχυρότερη ΚΑΠ αύριο».

Ο Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης τάχθηκε υπέρ της αμείωτης στήριξης της γεωργίας με επαρκείς πόρους και με πρόσθετα μέτρα που αξιοποιούν παραγωγικά αυτούς τους πόρους. «Δεν θέλουμε – τόνισε – να επιδοτούμε αγρότες που οδηγούνται στην «έξοδο», αλλά να ενισχύουμε αγρότες που γίνονται πιο παραγωγικοί, πιο ανταγωνιστικοί».

Υποστήριξε ακόμη ότι απαιτείται συνέχεια των άμεσων ενισχύσεων που σταθεροποιούν το εισόδημα και προσαρμόζονται στις αναπτυξιακές ανάγκες, ώστε να συνεχιστεί η παραγωγική δραστηριότητα υπέρ της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και της απασχόλησης στην ύπαιθρο. Επιπρόσθετα επιβάλλεται η ελεγχόμενη διαφοροποίηση ώστε να προστατευτούν οι γεωργοί των ορεινών, νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών, όσοι υπηρετούν την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία και προστατεύουν το περιβάλλον καθώς και οι πολυάριθμες μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Ζήτησε δε, να δοθούν κίνητρα στους νέους αγρότες που αποτελούν το μέλλον της σύγχρονης γεωργίας. Ο Υπουργός ζήτησε ακόμη να χρηματοδοτηθούν από τον 1ο πυλώνα τα εργαλεία εκείνα που αποτρέπουν διατροφικές κρίσεις, σταθεροποιούν τις τιμές και ενισχύουν τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού και διακίνησης των αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, διεπαγγελματικές οργανώσεις, νέοι θεσμοί, όπως η συμβολαιακή γεωργία να γίνουν αποδέκτες αυτής της χρηματοδότησης, ώστε να ενισχύουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων απέναντι και στις τρίτες χώρες.

Τέλος, ο 2ος πυλώνας πρέπει να στοχεύει στην ποιότητα και την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με συγκεκριμένα μέτρα και διαφανείς διαδικασίες, ώστε με τις δράσεις του να ανταποκρίνεται στην ευελιξία και τις διαφοροποιημένες συνθήκες ανάμεσα στις χώρες και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

You might also like