Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για το Μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο και τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας τους. Με βάση την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία η υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών είναι υποχρεωτική και σε αυτή υπάγονται οι εισαγωγείς ζωοτροφών, οι έμποροι πρώτων υλών και σύνθετων ζωοτροφών, οι παραγωγοί πρώτων υλών που προορίζονται για μεταποίηση και παρασκευή ζωοτροφών, οι επιχειρήσεις τροφίμων που τα υποπροϊόντα τους προορίζονται για ζωοτροφές, οι παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών με τη χρήση ισορροπιστή, καθώς και οι μεταφορικές εταιρίες που έχουν ως κύρια ή επιμέρους δραστηριότητα τη μεταφορά ζωοτροφών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης των Νομαρχιών, ενώ μη συμμόρφωση, πέραν των διοικητικών ποινών, επιφέρει και πρόστιμα ύψους 1.000 έως 50.000 ευρώ.

You might also like