Ευρετήριο τεχνικών όρων από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ, μέσω της συμμετοχής του στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και της εκπροσώπησης σε επιστημονικά διεθνή όργανα, διαπιστώνει την ανάγκη υιοθέτησης κοινής γλώσσας στην απόδοση αγγλικών τεχνικών και επιστημονικών όρων. Προχωρεί λοιπόν στη σύνταξη ευρετηρίου τεχνικών όρων.

Προσχέδιο του ευρετηρίου αυτού είχε δοθεί για σχολιασμό στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, τις επιχειρήσεις τροφίμων, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις ενώσεις καταναλωτών. Σκοπός είναι το ευρετήριο αυτό να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ του ΕΦΕΤ και των εταίρων του σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα, που θα επικαιροποιείται συνεχώς, προσαρμοζόμενο στις νέες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας τροφίμων.

Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου δίνεται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του ευρετηρίου. Παρατίθενται οι αγγλικοί όροι με προτεινόμενες μεταφράσεις και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχόλια στον ΕΦΕΤ σχετικά με: α. Ποια μετάφραση αποδίδει καλύτερα τον αγγλικό όρο, β. Νέους όρους που θεωρούν ότι πρέπει να προστεθούν.

Τα σχόλια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] έως τις 22 Οκτωβρίου 2010.

Τα πλήρη στοιχεία της διαβούλευσης, καθώς και το σχετικό ευρετήριο, είναι διαθέσιμα στην ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ --> ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr).

You might also like