Άλλη μια σύμβαση Leader στο Ν. Ημαθίας

Στην υπογραφή σύμβασης με την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Ημαθίας ΑΑΕ ΟΤΑ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη τοπικού προγράμματος Leader. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται αγροτουριστικές δράσεις, μικρές βιοτεχνίες, αλλά και παρεμβάσεις πολιτιστιού χαρακτήρα που θα αναπτυχθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Η Δημόσια Δαπάνη για το πρόγραμμα του Νομού Ημαθίας ανέρχεται σε 6.150.000,00 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός, ανάλογα με το είδος των ενταγμένων επενδύσεων, ανέρχεται σε 10.500.000 ευρώ, περίπου. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καλύπτει 9 δήμους με 51.117 κατοίκους.

Συγκεκριμένα από το πρόγραμμα ενισχύονται στον ιδιωτικό τομέα:

α) αγροτουριστικές παρεμβάσεις (ιδρύσεις –επεκτάσεις – εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, ιδρύσεις – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής, επισκέψιμα αγροκτήματα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου-εναλλακτικές μορφές τουρισμού)

β) μικρές βιοτεχνίες (ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων που θα ενταχθούν για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας),

γ) παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων) και

δ) διατοπικές – διεθνικές συνεργασίες.

Επίσης μέσω της υλοποίησης δημοσίων έργων επιδιώκεται η διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και της αγροτικής κληρονομιάς.

 

You might also like