Απειλή προστίμου για τα ζωικά υποπροϊόντα

Με νέα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Ήδη το 2009 η Ελλάδα με απόφαση του Δικαστηρίου είχε καταδικαστεί επειδή δεν εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία περί επεξεργασίας των ζωικών υποπροϊόντων.

Συγκεκριμένα δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του Κανονισμού 1774/2002 όσο αφορά στην υγειονομική ταφή, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, την έλλειψη επίσημων ελέγχων, την έγκριση εγκαταστάσεων για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και την καύση ειδικών υλικών κινδύνου.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα έχει σταλεί ήδη επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία δίνεται περιθώριο δυο μηνών για να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου. Σε αντίθεση περίπτωση θα γίνει εκ νέου προσφυγή στο Δικαστήριο για να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο.

You might also like