Η κρίση άγγιξε τα σούπερ μάρκετ

Η κρίση άγγιξε τα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με ανάλυση των οικονομικών στοιχείων 78 επιχειρήσεων που έκανε η ετήσια έκδοση "Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2010". Παρόλα αυτά ορισμένες αλυσίδες παρουσίασαν βελτίωση του κύκλου εργασιών τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της έρευνας, τα αποτελέσματα του 2009 διαφοροποιούνται ανά εταιρεία, ανάλογα με τις στρατηγικές της κινήσεις και τη δυνατότητα προσαρμογής της στις νέες οικονομικές συνθήκες. Αναλυτικά, αύξηση 1,15% ή 97,35 εκατ. ευρώ κατέγραψε στη χρήση 2009 ο κύκλος εργασιών των 10 μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών του δείγματος (εφεξής, οι «10 Μεγάλοι»), για να βελτιωθεί σε 8,58 δισ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών, τη δυναμικότερη διεύρυνση πωλήσεων κατέγραψε η Α-Β Βασιλόπουλος (10,18%) και την ταχύτερη αποκλιμάκωση αυτών παρουσίασε το Μάκρο (11,14%). Οι τέσσερις εταιρείες/όμιλοι, που κατέγραψαν κάμψη πωλήσεων στην παρελθούσα χρήση (Καρφούρ Μαρινόπουλος, Ατλάντικ, Μάκρο, Dia), ήταν οι ίδιες, των οποίων το κόστος πωληθέντων υποχώρησε. Το συγκεκριμένο μέγεθος, τελικά αυξήθηκε κατά 0,81% (54,59 εκατ. ευρώ) για το σύνολο των 10 μεγαλύτερων ομίλων/εταιρειών, ενώ τα ολικά τους μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 1,97 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 3,74% ή 70,89 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη χρήση 2008.

Τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου ολικών μεικτών κερδών κατέγραψε ο Βασιλόπουλος (15,52%) και το γρηγορότερο ρυθμό αποκλιμάκωσης αυτών η Ατλάντικ (6,60%). Σε επίπεδο ολικού μικτού περιθωρίου, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική: κορυφαία αντίστοιχη «επίδοση» κατέγραψε για τη χρήση 2009 η Μασούτης (28,76% από 27,69% το 2008), διπλάσια της αντίστοιχης για τη Μάκρο (14,41%). Παρά ταύτα, το τελευταίο κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση ολικού μεικτού περιθωρίου -πάντα σε σύγκριση με τη χρήση 2008- κατά 1,44 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μόνο η Μετρό εμφάνισε υποχώρηση του αντίστοιχου μεγέθους (0,34 ποσοστιαίες μονάδες).

Κάμψη σε 1,72% του λειτουργικού περιθωρίου Πενταπλάσιο ρυθμό ανόδου σε σύγκριση με αυτόν της διεύρυνσης των πωλήσεων, παρουσίασαν το 2009 οι συνολικές δαπάνες των 10 Μεγάλων (5,86% έναντι 1,15%, αντίστοιχα), με τελικό αποτέλεσμα την αξιόλογη υποχώρηση κατά 16,79% των μερικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσής τους (λειτουργικά κέρδη) και την κάμψη σε 1,72% (από 2,10%) του λειτουργικού τους περιθωρίου.

Ευμεγέθη άνοδο 11,76% κατέγραψαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας των 10 Μεγάλων στην παρελθούσα χρήση, για να αυξηθούν με ρυθμό άνω του 10% σε τέσσερις περιπτώσεις (Καρφούρ Μαρινόπουλος, Α-Β Βασιλόπουλος, Ατλάντικ και Μάκρο), αν και μόνον σε μία εξ αυτών αυξήθηκε ταυτόχρονα και ο κύκλος εργασιών (Α-Β Βασιλόπουλος: 10,18%). Η Αφοί Βερόπουλοι ξεχωρίζει σε αυτόν τον τομέα, καθώς ενώ αύξησε -έστω και οριακά (0,95%) τις πωλήσεις της, περιόρισε το διοικητικό της κόστος κατά 5,60%. Από μια διαφορετική σκοπιά, το τελευταίο μέγεθος, ήταν μεγαλύτερο «βαρίδι» στην περίπτωση της Μάκρο, της οποίας τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν στο 5,04% (από 3,99%) του κύκλου εργασιών της, έναντι αντίστοιχου δείκτη μόλις 1,39% (από 1,37%) για την Πέντε, πάντα μεταξύ των 10 Μεγάλων, για τους οποίους ο συγκεκριμένος δείκτης επιδεινώθηκε σε 3,59% (από 3,25%).

Ηπιότερη των διοικητικών εξόδων διεύρυνση κατά 4,74%, κατέγραψαν τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης των 10 Μεγάλων, τα οποία αυξήθηκαν ταχύτερα (13,60%) στην περίπτωση της Μασούτης και μάλιστα κατά 2,73 φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με την άνοδο των πωλήσεών της (4,99%). Μεταξύ των 10 Μεγάλων, μόνο στις περιπτώσεις των Καρφούρ Μαρινόπουλο και Ατλάντικ η μεταβολή (υποχώρηση) των εξόδων διάθεσης ήταν μικρότερη σε σύγκριση με τη μεταβολή (υποχώρηση) του κύκλου εργασιών. Τα έξοδα διάθεσης αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο των πωλήσεων της Dia (23,93% από 22,48%), έναντι αντίστοιχου δείκτη μόλις 9,75% για τη Μάκρο και 14,55% για τη Μετρό. Ο ίδιος δείκτης για το σύνολο των 10 Μεγάλων, διευρύνθηκε σε 17,60% (από 17%).

Ο δείκτης εξόδων διάθεσης υποχώρησε το 2009 σε σύγκριση με το 2008 μόνο στη Μάκρο, της οποίας η κάμψη των εξόδων λειτουργίας διάθεσης ήταν μεγαλύτερη της υποχώρησης των πωλήσεων (11,56% έναντι 11,14%, αντίστοιχα). Κορυφαίο λειτουργικό περιθώριο από την Α-Β Βασιλόπουλος Μεταξύ των 10 Μεγάλων, οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες είτε αυξήθηκαν ταχύτερα από τις πωλήσεις (Α-Β Βασιλόπουλος, Μασούτης, Πέντε, Μετρό, Σκλαβενίτης), είτε αυξήθηκαν ταυτόχρονα με υποχώρηση πωλήσεων (Καρφούρ Μαρινόπουλος, Ατλάντικ, Dia), είτε μειώθηκαν βραδύτερα από την κάμψη πωλήσεων (Μάκρο). Πρακτικά, οι λειτουργικές δαπάνες αποτέλεσαν παράγοντα επιδείνωσης των λειτουργικών κερδών, όλων των 10 Μεγάλων. Τελικά, όπως και το 2008, τρεις εξ αυτών κατέγραψαν λειτουργικές ζημίες (Μάκρο, Ατλάντικ, Dia), ενώ, εκ των υπολοίπων επτά, το μεγαλύτερο λειτουργικό περιθώριο κερδοφορίας κατέγραψε η Α-Β Βασιλόπουλος (4%, από 3,45% το 2008) και το μικρότερο η Καρφούρ (0,51%, από 1,83).

You might also like