Διαβούλευση μέχρι τις 29/10 για τους Κοινοτικούς καταλόγους προσθέτων τροφίμων

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης των Παραρτημάτων II & III του Καν. (ΕΚ) 1333/2008 (Κοινοτικοί Κατάλογοι προσθέτων τροφίμων) και τις συζητήσεις των Ομάδων Εργασίας των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πρόσθετα τροφίμων, ο ΕΦΕΤ ζητά τα σχόλια όλων των ενδιαφερομένων ενόψει των περαιτέρω συζητήσεων και της τελικής ολοκλήρωσης των Κοινοτικών Καταλόγων.

Επίσης ζητά σχόλια για τα παρακάτω θέματα: Εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 1331/2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων, αναθεώρηση των επιπέδων χρήσης των ακόλουθων χρωστικών Southampton: Quinoline yellow (E 104), Sunset yellow (E 110), Ponceau 4R (E 124), αναθεώρηση των μέγιστων επιπέδων και χρήσεων για τις λάκες αλουμινίου και αναθεώρηση των επιπέδων χρήσης των προσθέτων που περιέχουν αλουμίνιο.


Τέλος, όπως ανακοινώνει ο ΕΦΕΤ, θα ήταν πολύ σημαντική η παροχή στοιχείων για την περιγραφή τεχνικών παρασκευής προϊόντων κρέατος (meat products) ή παρασκευασμάτων κρέατος (meat preparations) τα οποία παρασκευάζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα γύρος, μπιφτέκια, πάριζα, παριζάκι, σαλάμι, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετικά σχόλια-παρατηρήσεις επί των ανωτέρω θεμάτων στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΦΕΤ – Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων, Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 115 26, Αθήνα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] ή [email protected] έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, www.efet.gr

You might also like