Έτοιμη η μέθοδος για την ταξινόμηση SEUROP των σφαγίων χοίρου γδαρτού τύπου

Εθνική μέθοδο ταξινόμησης σφάγιων χοίρου γδαρτού τύπου αναμένεται σύντομα να έχει η Ελλάδα. Βάσει αυτής της εθνικής μεθόδου θα διενεργείται η ποιοτική ταξινόμηση στη χώρα μας, σύμφωνα με την κλίμακα SEUROP.

H σχετική μελέτη (είχε ανατεθεί στην Q&D Σύμβουλοι Ποιότητας και Ανάπτυξης) έχει ολοκληρωθεί και εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας για την Ταξινόμηση των Χοίρων της Ε.Ε. ενώ τα συμπεράσματά της αναμένεται να ενσωματωθούν σε σχετική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ίσως και εντός του Οκτωβρίου).

Η μελέτη στηρίχθηκε σε μετρήσεις (επί δείγματος σφάγιων χοίρων) που αφορούσαν το πάχος του ραχιαίου λίπους σε δύο σημεία του ημιμορίου, και το πάχος του επιμήκους ραχιαίου μυός σε ένα. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η συσκευή HGP4. Μετά τη διεξαγωγή των μετρήσεων, οι καταγεγραμμένες τιμές υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση και τελικά προέκυψαν 4 εξισώσεις παλινδρόμησης από τις οποίες επελέγη εκείνη με την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα, βάσει της οποίας θα εκτιμάται το ποσοστό άπαχου κρέατος του κάθε σφάγιου και με βάση αυτό το ποσοστό τα σφάγια θα κατατάσσονται σε εμπορικές κλάσεις σύμφωνα με το σύστημα SEUROP.

Εν αναμονή της απόφασης της Κομισιόν, λοιπόν…

You might also like