Ευρωπαϊκή Οδηγία: Εντός 30 ημερών οι πληρωμές για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο και η οποία υπαγορεύει το γενικό όριο των 30 ημερών για τις προθεσμίες πληρωμών. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δε θα αντιμετωπίζουν πλέον οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογαριασμών από τις δημόσιες αρχές ή από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και επίσης θα ενισχύσουν τη φερεγγυότητα, την καινοτομία και την απασχόληση.

Ως γενικός κανόνας, η προθεσμία για την πληρωμή ενός λογαριασμού για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών δε θα επιτρέπεται να ξεπερνά τις τριάντα ημέρες. Αυτό θα ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλησε να αποφύγει τις οποιεσδήποτε ασάφειες και να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το γενικό κανόνα θα γίνεται αποδεκτή μόνο κάτω από ειδικές, εξαιρετικές συνθήκες.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε μία νέα κουλτούρα σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Η βούληση της ευρωβουλής είναι να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των μικρότερων επιχειρήσεων θα προστατευθούν ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα για επενδύσεις σε νέες θέσεις απασχόλησης. Όπως υπογραμμίστηκε κατά τη συζήτηση της Οδηγίας, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόθεση του ευρωκοινοβουλίου να διαρκέσει δύο χρόνια η περίοδος για την οριστική εφαρμογή της Οδηγίας. "Από τον Ιανουάριο τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης" της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία τους.

Οι νέες περίοδοι πληρωμών

Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων η γενική προθεσμία θα είναι τριάντα ημέρες, εκτός και αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό μέσα στο συμβόλαιο. Θα είναι δυνατή η επέκταση της προθεσμίας πληρωμής στις εξήντα ημέρες, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνούν.

Για τις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων ο γενικός κανόνας είναι οι τριάντα ημέρες. Εάν τα δύο μέρη επιθυμούν να επεκτείνουν την περίοδο πληρωμής αυτό πάλι πρέπει να δηλώνεται ρητά και να στοιχειοθετείται με αντικειμενικά επιχειρήματα με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συμβολαίου.

Εξαιρέσεις για τους δημόσιους οργανισμούς υγείας

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν προθεσμία πληρωμής εξήντα ημερών για τους δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Αυτό γίνεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών των οργανισμών, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από αποζημιώσεις μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

You might also like