Όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα σε διαβούλευση για την «ΚΑΠ του μέλλοντός μας»

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι ελληνικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, όλοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι του αγροδιατροφικού χώρου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, εκφράζοντας τις απόψεις τους και διατυπώνοντας προτάσεις.

«Στόχος μας είναι η σωστή προετοιμασία της χώρας και η διαμόρφωση θέσεων στην κοινοτική διαπραγμάτευση, που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αγροτικής μας οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του ελληνικού αγροτικού χώρου» δήλωσε με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός.

Το κείμενο Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013, που αποτελεί τη βάση για τη δημόσια διαβούλευση, έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορείτε να το δείτε εδώ.

Βέβαια, είναι ένα σοβαρό ερώτημα σε τι καλούνται οι φορείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος, αφού ό,τι και αν πουν, ό,τι και αν προτείνουν, στην πράξη οι αποφάσεις θα παρθούν σε άλλο επίπεδο, και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι κρίκοι της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να ακουστούν από τους αντίστοιχους κρίκους της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τα συμφέροντα όλων δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη). Ακόμη κι έτσι βέβαια, η δημόσια διαβούλευση έχει τη σημασία της στο βαθμό που η έκφραση γνώμης θα δώσει στην κυβέρνηση τις βάσεις της διαπραγμάτευσης που θα κάνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Πάντως, δεν λείπουν και οι σκεπτικιστές, που σημειώνουν με νόημα ότι αυτή η διαδικασία των διαβουλεύσεων δεν έχει μεγάλη σημασία αν γίνεται επί προειλημμένων αποφάσεων…

You might also like