Πιο δίκαιη κατανομή των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

ικαιότερη κατανομή -υπέρ της κτηνοτροφίας- των αποζημιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ προωθεί η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστολάκη. Με τις αλλεγές που προωθούνται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, οι εισφορές που πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι θα κατευθύνονται μόνο για την πληρωμή των δικών του ζημιών.

Σύμφωνα με απόφαση που εισηγήθηκε και επεξεργάστηκε η κ. Αποστολάκη επέρχονται δύο σημαντικές αλλαγές στον Κανονισμό αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα: Διαχωρίζονται τα έσοδα και συνεπώς το ποσό των αποζημιώσεων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. Μετά το διαχωρισμό, τα έσοδα του Οργανισμού που θα προέρχονται από την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους (εισφορές, παρακρατήσεις κ.λπ.) θα διατίθενται αποκλειστικά για ζημιές που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο, κυρίως για απώλεια ζώων, καθώς και στις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Με τον τρόπο αυτό αίρεται μια αδικία που υπήρχε στο σύστημα, αφού οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο στη φυτική παραγωγή που έχει και τις συχνότερες και μεγαλύτερες ζημιές, ενώ η κτηνοτροφία είχε μικρή συμμετοχή στο συνολικό ποσόν των αποζημιώσεων. Αντίθετα, η κτηνοτροφία έχει ιστορικά τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα του Οργανισμού, μέσω εισφορών και παρακρατήσεων που γίνονται στους κτηνοτρόφους με βάση το τζίρο των προϊόντων τους.

Επιπλέον, με τις αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των αγελαδοτρόφων. Ενώ, δηλαδή, μέχρι σήμερα η απώλεια αγελάδος αποζημιωνόταν μέχρι την ηλικία των 13 ετών, με το νέο καθεστώς το ηλικιακό όριο επιμηκύνεται μέχρι την 15ετία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο αλλαγές που προωθούνται, αποτελούν διαχρονικά αιτήματα των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των κτηνοτρόφων, όπως του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ). Όπως επισημαίνει η κ. Αποστολάκη, «κάθε απόφαση που βοηθά στην κτηνοτροφική παραγωγή εντάσσεται στις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και εξασφάλισης της αυτάρκειας σε ζωικά προϊόντα όπου η χώρα μας είναι δραματικά ελλειμματική».

Πηγή: www.paseges.gr

You might also like