Η πρόταση της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

Χωρίς να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παρουσίασε η Κομισιόν τις γενικές κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα ισχύσει την περίοδο 2014-2020. Στα μέσα του 2011 η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει τις επίσημες νομοθετικές της προτάσεις.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή παρουσίασε τρεις επιλογές για τη νέα ΚΑΠ:

Πρώτον, μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση που θα σήμαινε κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων στο εισόδημα, κατάργηση όλων των μέτρων της αγοράς και επικέντρωση σε στόχους σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική μεταβολή.

Δεύτερον, διατήρηση του status quo άμεσων ενισχύσεων με μεγαλύτερη ισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Τρίτον, μια ενδιάμεση λύση, με μεγαλύτερη ισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι άμεσες πληρωμές θα αποτελούνται από έναν βασικό συντελεστή ως εισοδηματική στήριξη, συν υποχρεωτικές πρόσθετες ενισχύσεις (για ειδικά περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά και για αντιστάθμιση ειδικών φυσικών περιορισμών), συν εθελοντική δεσμευμένη στήριξη για ειδικούς τομείς και περιφέρειες.

«Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να είναι πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ντάσιαν Σιόλος, τονίζοντας ότι η ενδιάμεση λύση είναι και η πιο ενδεδειγμένη.

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν, ο υπουργός ΥΠΑΑ&Τ Κ. Σκανδαλίδηςτόνισε ότι 
«Η Ελλάδα υποστηρίζει μια πολύ ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Υποστηρίζει την ανάγκη να συγκρατηθούν οι πόροι τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν πριν. Υποστηρίζει τη στροφή στην παραγωγή και τη συνέχιση της ενίσχυσης του εισοδήματος όλων. Υποστηρίζει τις “πράσινες υποδομές” στην αγροτική ανάπτυξη. Υποστηρίζει μια πολιτική που παρεμβαίνει και ρυθμίζει τις αγορές σε έναν κόσμο αστάθειας και κρίσεων».

Η αντίδραση της ΠΑΣΕΓΕΣ

«Ο πραγματικός στόχος της Επιτροπής είναι η μείωση των δαπανών της ΚΑΠ, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες πόρων για τη χώρα μας και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες» εκτιμά η ΠΑΣΕΓΕΣ, που σε σχετική ανακοίνωση της τονίζει ότι «η ΚΑΠ γίνεται περισσότερο γραφειοκρατική και περίπλοκη».

Μάλιστα, η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι αντί της αναγκαίας αύξησης του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους στόχους της, οι άμεσες ενισχύσεις προσαρμόζονται σε μια μίζερη δημοσιονομική λογική με αναδιανομή μεταξύ κρατών-μελών. «Η ΠΑΣΕΓΕΣ προσβλέπει σε μία ΚΑΠ με πολιτική φυσιογνωμία, με ενεργούς αγρότες και μια ευρωπαϊκή γεωργία που θα συμβάλλει στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη, που θα διατηρεί τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό και παράλληλα θα δημιουργεί νέο πλούτο και νέες θέσεις απασχόλησης. Οτιδήποτε άλλο αποκλίνει από αυτό το στόχο μας βρίσκει ριζικά αντίθετους» καταλήγει η ανακοίνωση.

You might also like