Πήρε ΦΕΚ το Π.Δ. για τις δημόσιες πληροφορίες στον κτηνιατρικό τομέα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 115, με το οποίο οι διαδικασίες καταχώρισης κτηνιατρικών πληροφοριών συμμορφώνονται με σειρά ευρωπαϊκών Οδηγιών, Αποφάσεων και Κανονισμών.

Με το νέο Π.Δ. τροποποιούνται 17 παλαιότερα διατάγματα που αφορούν υγειονομικούς όρους που πρέπει να πληρούνται για την διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και για τους υγειονομικούς ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται.

Το Π.Δ. έχει τίτλο “Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της Απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L 145/43/10-6-2009). Τροποποίηση του π.δ. 308/2000 (Α΄252) και σε εκτέλεση των Καν. (ΕΚ) αριθ. 535/2002 της Επιτροπής (L. 80/22/23−03−2002), 1226/2002 της Επιτροπής (L. 179/13/09−07−2002), 21/2004, άρθρο 16, του Συμβουλίου (L. 5/8/9−1−2004), 1/2005 άρθρο 34 του Συμβουλίου (L. 3/1/5−1−2005) και των αποφάσεων της Επιτροπής αριθ. 2006/911/ΕΚ (L. 346/41/9−12−2006), 2007/729/ΕΚ (L. 294/26/13−11−2007) και 2008/984/ΕΚ (L. 352/38/31−12−2008) και εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας φέρει ακόμη την υπογραφή του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιλένας Αποστολάκη.

You might also like