Κλείνουν σφαγεία με εντολή του υπουργείου

Εντολή για άμεσο κλείσιμο εννιά (9) σφαγείων σε όλη τη χώρα έδωσε η αρμόδια υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλ. Αποστολάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου τα σφαγεία αυτά (8 δημοτικά και ένα ιδιωτικό) δεν πληρούσαν τις νόμιμες προδιαγραφές. Στην ουσία πρόκειται για αναστολή λειτουργίας των σφαγείων εκείνων που λειτουργούσαν σε καθεστώς παρεκκλίσεων-παρατάσεων.

Να σημειώσουμε ότι, όπως ανακοίνωσε και το ΥΠΑΑ&Τ, «ξεκίνησε η επιθεώρηση της χώρας από κοινοτικούς επιθεωρητές στο πλαίσιο των ετήσιων ελέγχων, καθώς κάθε χρόνο το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής Ε.Ε. (FVO) πραγματοποιεί ετήσιες επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη για την παρακολούθηση της πορείας της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας».

Η λειτουργία σφαγείων κατά παρέκκλιση, όπως ομολογεί το υπουργείο, «δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας, καθώς η Ε.Ε. έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής σε απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας, μονάδων σφαγής ζώων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Τα επαπειλούμενα υψηλά πρόστιμα, η επαπειλούμενη έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας προς τους ευρωπαίους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας καθώς και το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγής ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων, καθιστούν την άμεση αναστολή λειτουργίας των παραπάνω σφαγείων επιβεβλημένη».

Σύμφωνα μάλιστα με τις δηλώσεις της υφυπουργού, «πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στις τοπικιστικές σκοπιμότητες και την αδιαφορία πολλών ετών καθώς επίσης και δε μπορεί το κέρδος να μπαίνει πάνω από την υγεία των καταναλωτών και την ποιότητα διατροφής».

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από επιτόπιους ελέγχους των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τα σφαγεία που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προδιαγραφές και αναστέλλεται η λειτουργία τους είναι:

  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: Μετά τον εκσυγχρονισμό του κυρίως κτιρίου παρέμειναν ελλείψεις που εντοπίζονται στην επιδιόρθωση του δαπέδου και στους στάβλους των ζώων πριν τη σφαγή. Ειδικότερα, οι χώροι ενσταβλισμού δεν έχουν ποτίστρες, το προσωπικό του σφαγείου δεν είναι εκπαιδευμένο και δεν υπάρχει δελτίο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ: Κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ο χώρος στον οποίο συντελούνται όλες οι εργασίες για την παραγωγή νωπών κρεάτων έχει οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται ο διαχωρισμός της καθαρής (νωπό κρέας) από την ακάθαρτη περιοχή (αναισθησίας, θανάτωσης, εκδοράς).
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ: Κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ο χώρος στον οποίο συντελούνται όλες οι εργασίες για την παραγωγή νωπών κρεάτων έχει οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται ο διαχωρισμός της καθαρής (νωπό κρέας) από την ακάθαρτη περιοχή (αναισθησίας, θανάτωσης, εκδοράς).
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: To σφαγείο παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ: Κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ο χώρος στον οποίο συντελούνται όλες οι εργασίες για την παραγωγή νωπών κρεάτων έχει οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται ο διαχωρισμός της καθαρής (νωπό κρέας) από την ακάθαρτη περιοχή (αναισθησίας, θανάτωσης, εκδοράς).
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: To σφαγείο παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: Το σφαγείο παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις και δεν έχουν γίνει εργασίες εκσυγχρονισμού.
  • ΣΦΑΓΕΙΟ Σ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΙ: Το σφαγείο παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της καθαρής και της ακάθαρτης περιοχής και δεν υπάρχουν ξεχωριστά αποδυτήρια για την ακάθαρτη περιοχή.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις. Επιπλέον, γειτνιάζει σε απόσταση λιγότερη των 500 μέτρων με κατοικημένη περιοχή, πρόβλημα το οποίο είναι ανυπέρβλητο.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Σφαγείο Χανίων, όπως πληροφορούμαστε, διαθέτει νομαρχιακή άδεια, είναι σύγχρονο και η έλλειψη κλιβάνου για τα υπολείμματα έχει υποκατασταθεί με σύμβαση που έχει γίνει με μονάδα αδρανοποίσης στη Χαλκίδα. Και γι’ αυτό το λόγο το λουκέτο… αναβλήθηκε.

You might also like