Συνάντηση προβληματισμού αγροτικών φορέων

Μια «άτυπη» συνάντηση προβληματισμού για τα θέματα αγροτικής πολιτικής, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 3/12 στο Εκθεσιακό Κέντρο της ΑΤΕ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού ΑΑ&Τ Κ. Σκανδαλίδη η συζήτηση που έγινε αφορούσε στα κεντρικά θέματα για τον αγροτικό τομέα, πρώτα απ’ όλα την προετοιμασία της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και πώς θα συμβάλλει η αγροτική οικονομία στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών των αγροτικών προϊόντων που είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τη χώρα μας, ούτως ώστε να συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση.

Όπως δήλωσε ο Κ.Σκανδαλίδης στο περιθώριο της συνάντησης, στη συζήτηση που έγινε τέθηκαν «όλα τα θέματα της οργάνωσης των παραγωγών μας, Συνεταιρισμοί, δημοπρατήρια, μονάδες παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, διεπαγγελματικές Οργανώσεις, το "καλάθι των προϊόντων" της κάθε Περιφέρειας, που αποτελεί βασική μας στρατηγική επιλογή, τα θέματα που αφορούν την περιφερειακή διάρθρωση του υπουργείου, τον "Καλλικράτη" και στο υπουργείο και στους συνεταιρισμούς. Τα θέματα γενικώς, που έχουν αυτή την εποχή τεράστια σημασία, ούτως ώστε η τριετία 2011-2013, όχι μόνο να συμβάλλει αποφασιστικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά να προετοιμάσει και τη γεωργία μας ώστε από το 2014 και μετά να υποδεχθεί με πολύ καλύτερους όρους από τους σημερινούς τη νέα περίοδο, την τόσο δύσκολη».

You might also like