Έχει σημασία όχι μόνο πόσα, αλλά και πού πάνε τα λεφτά του "Αλ. Μπαλτατζής"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ). Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, στην Επιτροπή προήδρευσε ο Ειδικός Γραμματέας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Βαγγέλης Διβάρης, και μετείχαν εκπρόσωποι της Γεν. Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ και άλλων Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Κουτσούκος, ανοίγοντας τις εργασίες, τόνισε ότι: «Η κρίση στον αγροτικό τομέα προϋπήρξε της σημερινής κρίσης και η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ εργάζεται προς την κατεύθυνση για να μετατρέψει το πρόβλημα του αγροτικού τομέα από στοιχείο της κρίσης σε στοιχείο της λύσης του προβλήματος της χώρας. Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ βασίζεται στην ανάδειξη των προϊόντων της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής δημιουργώντας το «καλάθι προϊόντων της ελληνικής γης», γύρω από το οποίο θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα επενδύσεων στις πράσινες υποδομές, τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την προβολή και προώθηση των προϊόντων. Μέχρι το τέλος του 2011 θα διατεθούν 2,1 δις € για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, για δημόσια έργα στην ύπαιθρο και τα δάση, για γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις και εξισωτική αποζημίωση».

Τέλος, υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι «η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής γεωργίας απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια με διάλογο, αλλαγή νοοτροπίας και συλλογική εργασία από όλους μας, με σύνθημα Ταυτότητα – Ποιότητα – Αειφορία σε όλη την αλυσίδα της πρωτογενούς παραγωγής και την αξιοποίηση ολόκληρου του παραγωγικού δυναμικού που διαθέτουμε για να επανακάμψει η χώρα».

Ο Ειδικός Γραμματέας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Βαγγέλης Διβάρης, στην εναρκτήρια ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανταγωνιστικότητα, Προστασία περιβάλλοντος, Ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο. Σ’ αυτές τις λίγες αλλά με τόσο σημαντικό περιεχόμενο λέξεις, συνοψίζεται η Στρατηγική μας και με βάση αυτή έχουμε φθάσει στο επιθυμητό σημείο της πλήρους ενεργοποίησης του Προγράμματος! Από χρηματοοικονομική άποψη, οι πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης που έχουν πραγματοποιηθεί, ανέρχονται περίπου σε 1,3 δις €, ποσό που αντιστοιχεί σε απορρόφηση ύψους πάνω από 24% της Δ.Δ. του ΠΑΑ. Έχουμε πάντα την πρωτιά σε σύγκριση με το ΕΣΠΑ. Το Πρόγραμμα έχει υπερκαλύψει, ως γνωστόν, προ πολλού τον Κανόνα ν+2 για το 2010 με περίσσευμα τέτοιο που να μας επιτρέπει απόλυτη αισιοδοξία και για το 2011, ενώ η υποχρέωση συμβολής του ΠΑΑ, μαζί με το Ε.Π. Αλιείας, με 450 εκ. € στο Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης της Χώρας, έχει επίσης πανηγυρικά υπερκαλυφθεί».

 Συνεχίζοντας ο κ. Διβάρης επεσήμανε: «Αυτό που θα ήθελα εδώ να τονίσω, για να διαλύσω κάποιες φήμες που ευρέως συζητούνται, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στη ροή της συγχρηματοδότησης ούτε από την πλευρά της χώρας μας ούτε και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δουλειά η δική μας είναι να συνεχίσουμε να αντλούμε Κοινοτικούς πόρους για τη χώρα, με ρυθμούς όλο και πιο γοργούς. Και αυτό κάνουμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό, είναι ότι η μια όψη της διαχείρισης ενός συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος είναι η απορρόφηση πόρων. Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ είναι σαφώς μεγάλη επιτυχία! Η άλλη όψη όμως, η ουσιαστική, είναι η ποιοτική απορρόφηση των Κοινοτικών πόρων. Πού πάνε τα λεφτά! Να υπάρχει στόχος! Να υπάρχει σχεδιασμός! Κι εμείς έχουμε και συγκεκριμένους στόχους και σαφή σχεδιασμό!»

Στη συνεδρίαση έγινε αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, της προόδου της παράλληλης και ενδιάμεσης Αξιολόγησής του καθώς επίσης η Ε.Π. γνωμοδότησε θετικά υπέρ της τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής πράξεων για τα Μέτρα 121, 123, 214, και 221 του ΠΑΑ, όπως αυτά παρουσιάστηκαν.

Συζητήθηκαν επίσης διεξοδικά και τα ειδικά θέματα:

– η πρόταση σύστασης Ειδικού Αγροτικού Ταμείου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ),

– το Σχέδιο Δράσης και η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, και

– η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προς το 2020.

You might also like