Το Συμβούλιο συμφωνεί σε νέους κανόνες επισήμανσης στο κρέας

Το Συμβούλιο για την Απασχόληση, την Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία και τους Καταναλωτές (EPSCO) κατέληξε σε πολιτική συμφωνία, σε πρώτο στάδιο, σχετικά με ένα σχέδιο κανονισμού το οποίο αφορά τις πληροφορίες που τίθενται πάνω στα τρόφιμα.

Αυτό το νέο νομοθέτημα, όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι, αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι ετικέτες των τροφίμων θα περιέχουν βασικές πληροφορίες κατά τρόπο σαφή και ευανάγνωστο, επιτρέποντας στους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες και ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η επισήμανση της χώρας προέλευσης θα πρέπει, όπως σήμερα, να είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις όπου η μη ύπαρξή της εμπεριέχει τον κίνδυνο παραπλάνησης του καταναλωτή. Επιπλέον, η υποχρεωτική σήμανση της χώρας προέλευσης θα πρέπει να επιβληθεί και στο χοιρινό, αρνίσιο και κρέας πουλερικών (το βόειο υπόκειται ήδη σε υποχρεωτική σήμανση της χώρας προέλευσης).

Επιπλέον η Κομισιόν, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού, θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στην οποία θα εξετάζεται η ενδεχόμενη επέκταση της υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας προέλευσης και σε άλλα προϊόντα (γάλα, γάλα που χρησιμοποιείται ως συστατικό, κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, συστατικά που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% ενός τροφίμου).

Τέλος, το Συμβούλιο καθόρισε ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για τις υποχρεωτικές πληροφορίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύκολη αναγνωσιμότητα των ετικετών.

Το κείμενο της πολιτικής συμφωνίας στο οποίο κατέληξε το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εξεταστεί από νομική και γλωσσική άποψη και στη συνέχεια θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης η οποία αναμένεται τον Ιούνιο του 2011 (υπενθυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το σχετικό κείμενο στις 16 Ιουνίου 2010. [κλικ εδώ].

You might also like