Κόντρα ΥΠΑΑ&Τ – Νομαρχίας Χανίων για τα Δημοτικά σφαγεία

Δεν εφαρμόζει την εντολή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κλείσιμο των Δημοτικών Σφαγείων Χανίων η Νομαρχία. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντινομάρχη Χαράλαμπο Κουκιανάκη θα λειτουργούν μέχρι 31/12, οπότε λήγει και η θητεία της νομαρχιακής αρχής.

Το ΥΠΑΑ&Τ με έγγραφό του ζητούσε να κλείσουν τα σφαγεία από σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντινομάρχη «Λάβαμε ένα επείγον έγγραφο στις 8 Δεκεμβρίου, που μας έδινε εντολή μέχρι στις 9, δηλαδή την επομένη, να έχομε στείλει στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου την απόφαση ανάκλησης λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Χανίων. Απόφαση μας, λαμβάνοντας υπόψη την εορταστική περίοδο αλλά και τη δύσκολη οικονομικά θέση των κτηνοτρόφων είναι, να μην αναστείλομε την λειτουργία μέχρι και το τέλος του 2010 όταν και λήγει η θητεία μας».

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού δήλωσε ότι οι κτηνίατροι δεν πρόκειται να διενεργούν από σήμερα ελέγχους στα σφαγεία, αλλά η Νομαρχία με έγγραφό της διέτασσε την υπηρεσία να συνεχίσει τους ελέγχους μέχρι το 31/12/2010.

Σύμφωνα με τον αντινομάρχη Χανίων, η παρούσα αλλά και η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να πάρουν άμεσα μια πολιτική απόφαση για το αν επιθυμούν να λειτουργήσουν τα δημοτικά σφαγεία αλλά και να βρουν κατάλληλο χώρο που θα καλύπτει τις προδιαγραφές για την λειτουργία των σφαγείων που έχει θέσει η Ε.Ε.

Το κλείσιμο των δημοτικών σφαγείων στα Χανιά είχε ανακοινώσει με έγγραφο του από τις αρχές Δεκεμβρίου το Υπουργείο με το σκεπτικό ότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ελληνική, αλλά και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι εμπλεκόμενοι με την λειτουργία τους υπηρεσίες και φορείς, είχαν ζητήσει με έγγραφο τους να δοθεί παράταση στη λειτουργία τους.

You might also like