ΚΑΠ και ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας, που συνήλθε στις Bρυξέλλες, στις 13 Δεκεμβρίου και μετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, εξετάσθηκαν κυρίως τα θέματα της ΚΑΠ προς το 2020 και των ενεργών αγροτών, το πακέτο ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και μια δέσμη μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα.

Για την ΚΑΠ προς το 2020, ο Έλληνας Υπουργός δήλωσε ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να παραμείνουν ως βασικό εργαλείο της ΚΑΠ για τη στήριξη του εισοδήματος, ενώ εργαλεία για τη ρύθμιση της αγοράς θα πρέπει να δημιουργούν ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας που να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες από την αστάθεια των τιμών.

Η ΚΑΠ πρέπει να ισχυροποιεί τη συμμετοχή του γεωργού στην αγορά, με την προώθηση συμβολαίων, την εμπορική αξιοποίηση των υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων για να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας από αντίστοιχες εισαγωγές προϊόντων χαμηλότερων προδιαγραφών. Ζήτησε επίσης να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ώστε η γεωργική δραστηριότητα να αποτελεί τη βάση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των περιοχών αυτών.

Ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε ότι ενεργός αγρότης, πρέπει να θεωρείται εκείνος που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, που παράγει και συνεισφέρει στην οικονομία και στην κοινωνία, δίνοντας προστιθέμενη αξία στις επιδοτήσεις που εισπράττει.

Για το πακέτο ποιότητας, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των προϊόντων με προστατευμένη ονομασία όπως τα ΠΟΠ και ΠΓΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε. Μέσω ενός αυστηρού και δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς και περισσότερο ισορροπημένων διεθνών συμφωνιών θα πρέπει να αποφεύγεται ο σφετερισμός των ποιοτικών προϊόντων μας από απομιμήσεις. Υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ανάπτυξη ποιοτικού πλαισίου για προϊόντα που προέρχονται από ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Όπως δήλωσε, ο Υπουργός κ. Κ. Σκανδαλίδης, «μια τέτοια προοπτική σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τοπικών αγορών και των απευθείας πωλήσεων από τον παραγωγό, προϊόντων της δικής του εκμετάλλευσης, θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη, ενισχύοντας την απασχόληση και τη διατήρηση του πληθυσμού στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αναφέροντας στην ετικέτα τον τόπο παραγωγής».

Για το γαλακτοκομικό πακέτο, ο Έλληνας Υπουργός υποστήριξε ότι οι συμβατικές σχέσεις και η οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες και διεπαγγελματικές ενώσεις, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο διαπραγμάτευσής τους και βελτίωσης του εισοδήματός τους. Για τις ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος, υπογράμμισε ότι αποτέλεσαν για πολλές δεκαετίες μέσο διαρθρωτικής ανάπτυξης του τομέα. Λειτούργησαν ως ένα σύστημα κεντρικής εποπτείας και εξισορρόπησης της παραγωγής, ένας ρόλος που πρέπει να συνεχίσει να ασκείται σε κοινοτικό επίπεδο και μετά το 2015. Όπως δήλωσε, ο Υπουργός κ. Κ. Σκανδαλίδης, «στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού του συνόλου της γεωργίας προς τους κανόνες της αγοράς και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος, ενώ παράλληλα απαιτείται η δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού εξισορρόπησης της παραγωγής γάλακτος». Υποστήριξε επίσης την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης των προϊόντων του τομέα.

You might also like