Δυσκολίες στην παραγωγή βόειου κρέατος βλέπουν Copa και Cogeca

Χαμηλές τιμές για τους παραγωγούς και υψηλό κόστος παραγωγής αντιμετωπίζει η παραγωγή βόειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.

Ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, Pekka Pesonen σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 16 Δεκεμβρίου, τόνισε ότι «Οι τιμές του βοείου κρέατος είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2008, ενώ το κόστος των ζωοτροφών έχει φτάσει τα επίπεδα του 2008 και αναμένεται περαιτέρω αύξηση. Το 2011, οι τιμές του βοείου κρέατος προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εύθραυστες και θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις της παγκόσμιας ζήτησης, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες των δύο κύριων πελατών μας, της Ρωσίας και της Τουρκίας».

Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το βόειο κρέας, κ. Chevalier, δήλωσε: «Το εισόδημα των παραγωγών παραμένει υπό πίεση το 2010, μετά από 3 δύσκολα χρόνια. Η εξέλιξη του κόστους παραγωγής και η αύξηση της τιμής που εισπράττουν οι παραγωγοί βοείου κρέατος θα είναι ο κύριος παράγοντας που θα διασφαλίσει ότι θα έχουν μια καλύτερη χρονιά το 2011».

Τέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινοτική παραγωγή βοείου κρέατος θα είναι βιώσιμη, ο κ. Chevalier ζήτησε από την Επιτροπή να αναλύσει τη μεσοπρόθεσμη παραγωγή βοείου κρέατος ανά τον κόσμο και το εμπόριο, προκειμένου να προβλεφθούν οι εξελίξεις της αγοράς. Δεν πρέπει πλέον να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τα υγειονομικά και οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. «Άλλωστε, ένας ανθηρός τομέας του βοείου κρέατος είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια για τα 500 εκατομμύρια των ευρωπαίων καταναλωτών», κατέληξε.

Πηγή: www.paseges.gr

You might also like