Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου "Περί Ανταγωνισμού"

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι 23/12/2010 το σχέδιο νόμου «Περί Ανταγωνισμού», που ετοίμασε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, «Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού αποτελεί για μας σημαντική πολιτική προτεραιότητα. Είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής μας για την αναθέρμανση της οικονομίας και τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώσαμε το Σχέδιο Νόμου «Περί Ανταγωνισμού», μια κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ανταγωνισμού με πολλές καινοτόμες ρυθμίσεις που ενισχύει το θεσμικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Όπως αναφέρει ο κ. Χρυσοχοΐδης, 
ο νέος νόμος διαφέρει από τις προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις και κωδικοποιεί τη σχετική νομοθεσία, που μετρά ήδη 15 τροποποιήσεις μετά την ψήφιση του Ν. 703/1977.


Το σ/ν βασίζεται σε 5 άξονες:


  • Τη θεσμική θωράκιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  • Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης της.
  • Τη βελτίωση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στη λειτουργία της.
  • Τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού ελέγχου και κυρώσεων ικανού να αποτρέπει αποτελεσματικά παραβατικές συμπεριφορές. 

  • Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής και την εναρμόνιση της λειτουργίας της με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.Το σ/ν είναι αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος», τονίζει ο υπουργός. «Θέλουμε να ενισχύσουμε θεσμικά το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε μέσα από την αποτελεσματικότερη λειτουργία της να εξασφαλίσουμε μια πιο υγιή και δυναμική αγορά. Αναγνωρίζουμε το ρόλο και τη σημασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναγνωρίζουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει και διαμορφώνουμε το πλαίσιο που θα της επιτρέψει να λειτουργεί απρόσκοπτα».

You might also like