Η ΑΡΤΕΜΙΣ σε λειτουργία: Διαδικτυακή εφαρμογή σφαγείων

Την διαδικτυακή πύλη πρόσβασης για να υποβάλουν τα σφαγεία και οι έμποροι κρέατος τα στοιχεία τους, εγκατέστησε στο site του ο ΕΛΟΓΑΚ. Το όνομα αυτής ΑΡΤΕΜΙΣ, και οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση της δίνοντας τα στοιχεία τους και τον κωδικό τους. Μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ιχνηλασιμότητας, αναζητώντας πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σφάγιο.

Όσοι ενδιαφερόμενοι, κλικ εδώ.

You might also like