Νέοι κανόνες στην εκτροφή κοτόπουλων

Νέους κανόνες για τις εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων προς κρεοπαραγωγή θέτει η κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοΐδη, και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Αποστολάκη, η οποία υπεγράφη στις 2 Δεκεμβρίου και δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 1940/Β/14 – 12 – 2010) την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέοι κανόνες αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ισχύς της Απόφασης ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2010, με εξαίρεση το άρθρο 9 που αφορά τις κυρώσεις στους παραβάτες, η ισχύς του οποίου ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την Απόφαση εξαιρούνται: κοτόπουλα εκτατικής εκτροφής και ελεύθερης βοσκής, κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής, εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 500 κοτόπουλα, εκμεταλλεύσεις μόνον με πτηνά αναπαραγωγής κοτόπουλων, και εκκολαπτήρια,

Η απόφαση εφαρμόζεται, επίσης, για τα πτηνά εκτροφής που βρίσκονται σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν και πτηνά αναπαραγωγής και πτηνά εκτροφής. Σημειώνουμε ότι περιλαμβάνει παραρτήματα όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων, καθώς και την παρακολούθηση στο σφαγείο.

You might also like