ΕΦΕΤ: Κατευθύνσεις για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας

Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, εξέδωσε ο ΕΦΕΤ.

Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι ευρύ, περιλαμβάνει ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στην επισήμανση, στην παρουσίαση ή στη διαφήμιση των τροφίμων τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή (εφαρμόζεται και στα τρόφιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό εστιατορίων, νοσοκομείων, σχολείων, κυλικείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων ομαδικής εστίασης), και στόχος της έκδοσης του ΕΦΕΤ είναι η κατανόηση και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 τόσο από τις ελεγκτικές αρχές όσο και από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Το κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

You might also like