Δημοσιεύθηκε η παράταση αποπληρωμής των κτηνοτροφικών δανείων

Παρατείνεται ως το 2016 η προθεσμία αποπληρωμής των άτοκων δανείων που έλαβαν οι κτηνοτρόφοι το 2007, και με τη βούλα του υπουργού Οιικονομικών. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στη εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε, θα δοθεί παράταση στην αποπληρωμή τους έως το 2016 και θα εξοφληθεί σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016.

Οι τόκοι του δανείου θα επιδοτούνται κατά 50% από το λογαριασμό του ν. 128/75. Ο εκτοκισμός και η καταβολή των τόκων θα γίνεται σε ετήσιες δόσεις και η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται εφόσον οι δανειοδοτούμενοι θα καταβάλουν το τμήμα των τόκων που τους αναλογεί και οι οφειλές τους θα είναι ενήμερες.

Ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών του δανείου ορίζεται το ισχύον για κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτόκιο για την ίδια κατηγορία δανείων. Το ποσοστό της επιδότησης του επιτοκίου θα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο τέταρτο της μονάδας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

You might also like