Διευκρίνιση ΕΛΟΓΑΚ για τα ισοζύγια κρεοπωλείου

Για το θέμα που προέκυψε με τα ισοζύγια κρεοπωλείου, ενημέρωσε στις 12 Ιανουαρίου τα μέλη της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μετά τo έγγραφo για αποστολή ισοζυγίων κρέατος πoυ έλαβαv από τov EΛΟΓΑΚ αρκετoί κρεοπώλες, το προεδρείο της ΠΟΚΚ πραγματοποίησε παρέμβαση στον Οργανισμό.

Μετά την παρέμβαση ο ΕΛΟΓΑΚ εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση όπου αναφέρονται οι κατά νόμο περιπτώσεις στις οποίες ο κρεοπώλης δεν ασκεί εμπορία. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μέχρι και σήμερα επιστολές όπου αναφέρεται ότι δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους και συνεπώς θα τους ζητηθεί η καταβολή προστίμου, θα πρέπει (εφόσον δεν είναι υπόχρεοι σε ισοζύγιο) να αποστείλουν στον ΕΛΟΓΑΚ υπεύθυνη δήλωση με πλήρη αναγραφή των σταθερών τους στοιχείων και της δραστηριότητάς τους προκειμένου να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό η βάση δεδομένων του ΕΛΟΓΑΚ και να διαγραφούν ως μη υπόχρεοι υποβολής Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Κρέατος.

Περισσότερες πληροφορίες και υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης θα βρείτε εδώ.

You might also like