Σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες σε ανθρώπους και ζώα

Σε μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), επιβεβαιωνόταν ότι επί του παρόντος η μόνη Μεταδοτική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) που είναι αποδεδειγμένα ζωονοσογόνος (μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο), παραμένει η κλασική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ). Γινόταν επίσης, στην ίδια μελέτη, εκτίμηση πρόσφατων επιδημιολογικών και εργαστηριακών εργαλείων και μεθόδων για την αξιολόγηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ των ΜΣΕ σε ζώα και ανθρώπους.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η πιο κοινή μορφή των ΜΣΕ στον άνθρωπο είναι η σποραδική νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ, η αιτία της οποίας παραμένει αβέβαιη. Ενώ η επιστημονική έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπίσει μια περιβαλλοντική πηγή της μόλυνσης, οι ειδικοί δεν μπορούσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι ένας μικρός αριθμός περιπτώσεων θα μπορούσε να είναι ζωονόσοι.

Προβληματικό για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων παραμένει το γεγονός ότι τα δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση των ΜΣΕ στα ζώα είναι πολύ πρόσφατα για να συγκριθούν με τα αντίστοιχα δεδομένα για τον άνθρωπο. Η συστηματική παρακολούθηση των ΜΣΕ επομένως πρέπει να συνεχιστεί και στους ανθρώπους και στα ζώα.

Εκτός από επιδημιολογικά στοιχεία, οι επιστήμονες αξιολόγησαν επίσης στοιχεία που λαμβάνονται από την πειραματική μετάδοση των ΜΣΕ σε εργαστηριακές μελέτες. Τα αποτελέσματα ορισμένων από αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης από ζώο σε άνθρωπο, και για άλλες ΜΣΕ, εκτός από την κλασική ΣΕΒ. Ειδικότερα, ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι ένα από τα νέα άτυπα στελέχη της ΣΕΒ, μπορεί να έχουν παρόμοιο ή υψηλότερο ζωονοσογόνο δυναμικό από ό,τι η κλασική ΣΕΒ. Παρόλα αυτά, προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί πόσο ενημερωτικές είναι αυτές οι εργαστηριακές μελέτες για τη μέτρηση της μεταφοράς των ΜΣΕ μεταξύ ζώων και ανθρώπων κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Η από κοινού γνωμοδότηση των EFSA και ECDC παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης σε σχέση με το ζωονοσογόνο δυναμικό των ΜΣΕ και μπορεί να υποστηρίξει τις εργασίες για εκείνες τις ΜΣΕ που δημιουργούν σοβαρή ανησυχία για την ανθρώπινη υγεία.

You might also like