Ελπίδα για "επανεκκίνηση" ο νέος επενδυτικός νόμος

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της βουλής, επί της αρχής και κατ’ άρθρο, ο νέος επενδυτικός νόμος για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, «ο νέος επενδυτικός νόμος είναι ένα από τα πιο κρίσιμα και σημαντικά νομοσχέδια για την επανεκκίνηση και αναθέρμανση της οικονομίας μας.

Για το λόγο αυτό, η επιτυχημένη και αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του νόμου αποκτά διαστάσεις εθνικού στοιχήματος». Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης υπογράμμισε τη διάθεση για διακομματική συναίνεση που υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, διαβούλευσης και συζήτησης του νομοσχεδίου και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πολλές προτάσεις και παρατηρήσεις υιοθετήθηκαν στο τελικό σχέδιο.

Όπως τόνισε ο υπουργός «η προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο ανούσιας και άσκοπης κομματικής αντιπαράθεσης. Αντίθετα, πρέπει να αποτελέσει γόνιμης σύνθεσης, συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων».

Ανάμεσα στις αλλαγές που έγιναν στο τελικό σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται:

1. Η αύξηση του χρόνου διάρκειας των φοροαπαλλαγών από 6 χρόνια για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 8 χρόνια για τις νέες, σε 8 και 10 χρόνια αντίστοιχα.

2. Η μείωση στο 50% του κατώτατου ύψους επενδυτικών σχεδίων γενικής επιχειρηματικότητας κατά κατηγορία επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν.

3. Συγκεκριμένες τροποποιήσεις που καθιστούν σαφέστερη τη στόχευση των ειδικών επενδυτικών καθεστώτων και πιο λειτουργικό το χαρακτήρα τους.

4. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια, και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία Ενέργειας και Δικτύωσης, δύνανται να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργιας και δικτύωσης. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις (από 10 που προβλεπόταν) στους λοιπούς νομούς της επικράτειας και λειτουργούν υπό τη μορφή κοινοπραξίας.

5. Υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες βελτιώσεις σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, χωρίς όμως να θίγεται ο γενικότερος σχεδιασμός για την ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων.

6. Ενσωματώθηκαν χρήσιμες προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών.

7. Με τροπολογία που κατατέθηκε για την προστασία των καταναλωτών από την καταδολίευση αντλιών καυσίμων, το ύψος των προστίμων για τη συμμετοχή στη διάπραξη του αδικήματος της καταδολίευσης ανήλθε στο ποσό των 50.000 € (ελάχιστο) έως 500.000 €. Στόχος της τροπολογίας είναι τα πρόστιμα να είναι τόσο αυστηρά ώστε να είναι πλήρως αποτρεπτικά για αυτούς που επιχειρούν να ξεγελάσουν και να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.

8. Η δυνατότητα υπαγωγής επενδύσεων που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αντί 4 που προβλεπόταν αρχικά.

9. Αναβαθμίζεται η κατηγορία υπαγωγής του νομού Αχαΐας από τη ζώνη Β στη ζώνη Γ, με αποτέλεσμα τα ποσά ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις να αυξηθούν από 30% σε 40%, για τις μεσαίες από 35% σε 45% και για τις μικρές και για τις πολύ μικρές από 40% σε 50%.

10. Μειώνεται σε 6 από 8 χρόνια το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου μπορεί μια ξενοδοχειακή μονάδα να ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο, ώστε να διευκολύνεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης.

11. Στα επενδυτικά σχέδια που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕ.ΠΕ.) παρέχεται κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού (του 50 % δηλαδή) ενίσχυσης, 5 % επιπλέον των ποσοστών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

12. Διαγράφεται η πρόβλεψη που αφορούσε τη διαπίστωση της φερεγγυότητας του επενδυτικού φορέα από την ύπαρξη εγγράφων στην «Τειρεσίας ΑΕ».

13. Απαγορεύεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση των ποσών των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και η απαλλαγή από καταβολή φόρου σε περίπτωση διάλυσης ή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις και όχι τα άτομα.

You might also like