Μέχρι αύριο η διαβούλευση για τα κλειστά επαγγέλματα

Αύριο είναι η τελευταία μέρα της δημόσιας διαβούλευσης στο νομοσχέδιο για την λεγόμενη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Το νομοσχέδιο ορίζει ένα τετράμηνο από την ψηφισή του, μετά το οποίο παύουν να ισχύουν οι οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις για τα επαγγέλματα. Στο νομοσχέδιο δεν αναφέρονται επακριβώς τα επαγγέλματα τα οποία αφορά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί).

Το νομοσχέδιο έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο. Περιέχει 9 άρθρα και δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση "εφαρμόζεται η συνταγματική πρόβλεψη για ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος καταργώντας περιορισμούς, επί της αρχής, στην άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων την επιβολή περιορισμών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στο δεύτερο μέρος, ειδικές διατάξεις τροποποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα των νομικών, των συμβολαιογράφων, των νόμιμων ελεγκτών και των μηχανικών".

Με το άρθρο 2 καταργούνται όλοι "οι περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων". Θεωρητικά αυτό μπορεί να σημαίνει οποιεσδήποτε επαγγελματικές άδειες. Δυνατότητα εξαίρεσης δίνει σε περιορισμούς που επιβάλλονται "από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος".

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει το αρμόδιο υπουργείο από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, εντός του ασφυκτικού χρονικού ορίου των 4 μηνών από την ψήφιση του ν/σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το ν/σ στην ιστοσελίδα: www.opengov.gr

You might also like