Συστάσεις της EFSA για τους κανόνες μεταφοράς των ζώων.

Το «Eurogroup για τα Ζώα», ένας οργανισμός ομπρέλα που αντιπροσωπεύει πολλές οργανώσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων προερχόμενες από 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει την εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) συστήνει να μεταφέρονται κυρίως το σπέρμα και τα έμβρυα και όχι τα ζώα, ενώ κάνει και έκκληση να γίνει προσπάθεια ώστε η μεταφορά να αφορά κυρίως σφάγια και τα ζώντα ζώα να σφάζονται πιο κοντά στον τόπο παραγωγής.

Η συζήτηση έχει ανοίξει ενόψει της έκθεσης της Κομισιόν σχετικά με τους υπάρχοντες κανόνες μεταφοράς, έκθεση η οποία αναμένεται αργότερα φέτος.

Στη συζήτηση αυτή, το «Eurogroup για τα Ζώα» γνωστοποιεί με κάθε αφορμή τη θέση του Οργανισμού, που είναι ότι η προαναφερθείσα σύσταση της EFSA «περιέχει μια σειρά από βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για μείωση του όγκου των μεταφερόμενων ζώων, καθώς και για μείωση του χρόνου των μετακινήσεων, όπως και τη σημασία της σωστής θερμοκρασίας του οχήματος κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, την ορθή προετοιμασία των ζώων που προορίζονται για μεταφορά.

«Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ενδείξεις, η σημερινή νομοθεσία δεν είναι αρκετά αυστηρή ώστε να προάγει την καλή διαβίωση των ζώων. Είναι πλέον καιρός η Επιτροπή να αναγνωρίσει τις συστάσεις της EFSA και να αναλάβει δράση», σημειώνουν τα στελέχη του «Eurogroup για τα Ζώα», και προσθέτουν: «Η αδιαφορία για την ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά και η απροθυμία των κρατών μελών και της Κομισιόν να αναλάβουν την ευθύνη είναι απαράδεκτη».

You might also like