Αλλαγές στην πολιτική καλής μεταχείρισης των ζώων

Το έδαφος για αλλαγές στην πολιτική καλής μεταχείρισης των ζώων ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αλλαγές θα περιληφθούν στο δεύτερο κατά σειρά 5ετές σχέδιο στρατηγικής (2011-2015) για την προστασία και την ευζωία των ζώων, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί στο τέλος του έτους.

Την προσεχή Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου, θα παρουσιαστούν σε σύσκεψη στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα μιας μελέτης που αφορούσε την αξιολόγηση της πολιτικής που μέχρι τώρα ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, και στη διάρκεια της σύσκεψης η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ευζωία των ζώων.

Σημειώνεται ότι η μελέτη που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα είχε ανατεθεί από το Νοέμβριο του 2009 σε εξωτερικό σύμβουλο και αφορά τα ζώα παραγωγής, τα ζώα που χρησιμοποιούνται για πειράματα, τα άγρια ζώα σε αιχμαλωσία, αλλά και τα ζώα συντροφιάς. Η μελέτη παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα στρατηγική στον τομέα αυτόν, στρατηγική η οποία θα υιοθετηθεί μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Ε.Ε. για τα θέματα αυτά, θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

You might also like