Μέτρα για τη χοιροτροφία προανήγγειλε η Κομισιόν

Άμεση εφαρμογή μέτρων ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοιρινό κρέας, ανακοίνωσε η Επιτροπή στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας που έγινε τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Η επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Επιπροσθέτως, ανακοινώθηκε ότι θα συσταθεί ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει τους εμπλεκόμενους στη χοιροτροφία και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Στόχος, η ομάδα αυτή να επεξεργαστεί μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη χοιροτροφία, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα της αποθεματοποίησης, της ασφάλισης αλλά της διεθνούς προώθησης του ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος.

Σημειώνεται ότι η χορήγηση ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι παρέμβαση που αποφασίζεται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα του χοιρινού κρέατος όταν ο μέσος όρος των τιμών των σφαγίων χοίρων βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και υπάρχει κίνδυνος να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό.

Θετικά υποδέχθηκαν την πρόταση αυτή της Επιτροπής οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της καταστροφικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι χοιροπαραγωγοί.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, Pekka Pesonen, «οι τιμές του χοιρινού κρέατος της Ε. Ε. βρίσκονται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ως αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης που έχει χτυπήσει τον τομέα τα τελευταία τρία χρόνια. Επιπλέον, οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η καταστροφική κατάσταση δεν θα γίνει καλύτερη τους μήνες που έρχονται. Οι εξαγωγικές επιστροφές πρέπει επίσης να ενεργοποιηθούν όταν το αποθηκευμένο κρέας τεθεί εκ νέου στην αγορά, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω πτώση των τιμών».

Οι Copa-Cogeca υποστηρίζουν ότι ο τομέας βρίσκεται σε κρίση για τα τελευταία τρία χρόνια, εν μέρει ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου κόστους των πρώτων υλών. Το 2007 και το 2008, οι παραγωγοί είχαν σοβαρές απώλειες και οι μικρές βελτιώσεις που διαπιστώθηκαν το 2009 και το πρώτο μέρος του 2010 δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τις ζημιές. Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος των ζωοτροφών δεν θα πέσει στο άμεσο μέλλον. Γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι το κόστος των ζωοτροφών αντιπροσωπεύει το 55% έως 65% του συνολικού κόστους παραγωγής, ανάλογα με τη χώρα παραγωγής. Επίσης, η κατάσταση επιδεινώθηκε με την πρόσφατη κρίση των διοξινών, η οποία έχει προκαλέσει πτώση των τιμών σε ορισμένα κράτη μέλη.

You might also like