Βόειο κρέας και ζώντα βοοειδή ζητά και πάλι η Τουρκία

Ζώντα βοοειδή αλλά και κρέας βοοειδών γνωστοποίησε ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει η Τουρκία. Όπως ανακοινώνει το ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που εδρεύει στην Άγκυρα, η διαδικασία θα γίνει με διαγωνισμό και μπορούν να συμμετάσχουν και Έλληνες εξαγωγείς.

1. Το κρατικό Ινστιτούτο Κρέατος και Ιχθυηρών (ΕΒΚ) της Τουρκίας ανακοίνωσε στις 26.01.2011 νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εισαγωγή 2.000 τόνων ζωντανών βοοειδών για σφαγή. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η αγορά του σχετικού φακέλου από το ανωτέρω Ινστιτούτο και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η 04.02.2011. Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και εξαγωγείς από την Ελλάδα με την εξαίρεση των περιοχών Κιλκίς, Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης.

2. Ο ίδιος Οργανισμός ανακοίνωσε επίσης νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εισαγωγή 6.000 τόνων νωπών κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η 02.02.2011. Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και εξαγωγείς από την Ελλάδα (χωρίς να προβλέπεται εξαίρεση των περιοχών Κιλκίς, Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης, όπως συνέβη με προηγούμενες προκηρύξεις).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο Κρέατος και Ιχθυηρών (ΕΒΚ), στην ιστοσελίδα του οποίου μπορούν να βρουν δημοσιευμένη στα αγγλικά την προκήρυξη.

You might also like