Προβληματίζει την Κομισιόν η επισήμανση της χώρας προέλευσης στο κρέας

Έγγραφο προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), με το οποίο αναφέρεται στο θέμα της αναγραφής προέλευσης του κρέατος, απέστειλαν χθες οι υπηρεσίες της Γ.Δ. Υγείας και Καταναλωτών.

Το έγγραφο αποτελεί συνέχεια της ερώτησης που είχε απευθύνει η ΠΟΚΚ από τα τέλη Νοεμβρίου διατυπώνοντας τις ανησυχίες των Ελλήνων κρεοπωλών σχετικά με τις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης της προέλευσης του κρέατος, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Στην απάντηση, αφού επισημαίνεται ότι η Κομισιόν έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος των κρεοπωλών, υπογραμμίζεται η διαβεβαίωση ότι «κάθε νομοθετική πρωτοβουλία υποβάλλεται προηγουμένως σε εκτενή διαβούλευση με τους εκπροσώπους των καταναλωτών, της βιομηχανίας, του εμπορίου και των κρατών μελών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων».

Χωρίς να υπάρχει κάποιο καινούργιο στοιχείο, η εκ Βρυξελλών απάντηση ξεκαθαρίζει ότι στο παρόν στάδιο «δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας λήψης απόφασης, και σημειώνει ότι «πρόθεση της Επιτροπής είναι να συνεργαστεί στενά τους επόμενους μήνες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, ώστε να συμφωνηθεί μια πραγματική και ισορροπημένη προσέγγιση προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων τροφίμων».

Ανεπίσημες δημοσιογραφικές πληροφορίες, πάντως, λένε τις τελευταίες μέρες ότι η Κομισιόν επιμένει στην αρχική της θέση (στη βάση της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ) ότι η επισήμανση της προέλευσης πρέπει να είναι εθελοντική, εκτός αν η έλλειψη της πληροφορίας αυτής οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή. Η επιμονή φαίνεται να οφείλεται στα εμπόδια που θέτει η Συνθήκη της Ε.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι το ευρωκοινοβούλιο, από τις 16 Ιουνίου 2010 πρότεινε την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης για όλα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και τα κρέατα και τα ψάρια, όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε μεταποιημένες τροφές. Αντίστοιχα, στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο επέκτεινε την υποχρεωτική επισήμανση της χώρας προέλευσης στο χοιρινό κρέας, στο κρέας αιγοπροβάτων και στα πουλερικά.

Το θέμα έχει μείνει εκεί, και τώρα αναμένεται να φτιαχτεί ένα σχέδιο Κανονισμού, να πάει για δεύτερη ανάγνωση στο ευρωκοινοβούλιο, να εγκριθεί και μετά να υιοθετηθεί από την Κομισιόν ως Κανονισμός. Προβλέπεται πάντως διετής προθεσμία για να θεσπίσει η Κομισιόν εκτελεστικούς κανόνες όσον αφορά την υποχρεωτική επισήμανση.

You might also like