Νέο σύστημα για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ

Στην εγκατάσταση ενός νέου και μόνιμου συστήματος για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ προχωρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σύστημα αυτό, το οποίο απαλλάσσει τους δικαιούχους από το κόστος ενεργοποίησης δικαιωμάτων, περιλαμβάνει την υποβολή από κάθε δικαιούχο της Ενιαίας Αίτησης, η οποία συνίσταται από:

• Την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του

● Τη Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του

• Την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Ο τρόπος υποβολής μπορεί να γίνει με:

• Την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 (ΑΕΕ 2011) μέσω του διαδικτύου (www.opekepe.gr) για όσους παραγωγούς δεν έχουν καμία μεταβολή στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης σε σχέση με το 2010, λειτουργεί από 24 Ιανουαρίου 2011.

• Την τηλεφωνική υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 μέσω του αριθμού 1540 για όσους παραγωγούς δεν έχουν μεταβολές σε σχέση με το 2010, που λειτουργεί από 18 Φεβρουαρίου 2011.

• Την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 (ΑΕΕ 2011) μέσω του διαδικτύου (www.opekepe.gr) για όσους παραγωγούς έχουν μόνο αλφαριθμητικές μεταβολές σε σχέση με το 2010, που θα λειτουργήσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

• Την αποστολή προεκτυπωμένων αιτήσεων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 (ΑΕΕ 2011), μέσω των ΕΛΤΑ σε δικαιούχους χωρίς ή με αλφαριθμητικές μεταβολές.

• Την υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης μέσω των πυλών εισαγωγής του αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχτηκε το 2010 και ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Το ΥΠΑΑ&Τ επισημαίνει ότι ο παραγωγός δεν έχει κανένα κόστος με όποιον από τους παραπάνω τρόπους επιλέξει. Και επιπλέον καθιερώνεται μια νέα διαδικασία που τον διευκολύνει σημαντικά.

Για πρώτη φορά από την επόμενη εβδομάδα θα ταχυδρομηθούν σε δικαιούχους, που είτε δεν έχουν μεταβολές ή έχουν μόνο αλφαριθμητικές μεταβολές, οι Αιτήσεις της Ενιαίας Ενίσχυσης και η Δήλωση Καλλιέργειας του ΕΛΓΑ. Ο παραλήπτης εφόσον δεν έχει άλλη μεταβολή θα μπορεί να υπογράψει την αίτηση και τη δήλωση και να επιστρέψει ταχυδρομικά τον απαντητικό φάκελο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

You might also like