Κανονισμός της Ε.Ε. για τις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών από την Ιαπωνία

Εκτελεστικό κανονισμό εξέδωσε στις 25/3 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή ειδικών όρων σχετικά με τις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, μετά το πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα. Η Ελλάδα τον καταψήφισε υποστηρίζοντας ότι πρέπει οι έλεγχοι να είναι πιο αυστηροί και καθολικοί.

Ο Κανονισμός δεν αφορά προϊόντα που απεστάλησαν πριν τις 28/3 και όσα συγκομίστηκαν και/ή υπέστησαν επεξεργασία πριν από τις 11/3/. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στον Κανονισμό πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση που να βεβαιώνει ότι συγκομίστηκε πριν τις 11/3, ότι δεν κατάγονται από τις πληγείσες περιοχές, ή σε αντίθετη περίπτωση ότι δεν περιέχουν επίπεδα ραδιονουκλεϊδίων ιωδίου-131, καισίου-134, και καισίου-137 ανώτερα των μέγιστων επιπέδων τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς Ευρατόμ (αρ.3954/87 του Συμβουλίου, 22/12/1987, αρ. 944/89 της Επιτροπής, 12/4/1989 και αρ. 770/90 της Επιτροπής, 29/3/1990).

Η δήλωση αυτή πρέπει να κοινοποιείται δυο εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν την άφιξη του φορτίου. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου υποχρεούνται να διενεργούν ένα ποσοστό ελέγχων στα ανάλογα φορτία που αγγίζουν το 10-20%. Η ισχύς του κανονισμού είναι αρχικά μέχρι 30/6/2011.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εξακολουθήσει να πραγματοποιεί ελέγχους για μόλυνση από ραδιενέργεια, σε κάθε παρτίδα γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από την Ιαπωνία, παρόλο που ο κανονισμός, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέπει ποσοστό ελέγχων 10% έως 20%, ανάλογα με την επικινδυνότητα της περιφέρειας από όπου προέρχεται το προϊόν.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα καταψήφισε τον κανονισμό αυτό, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη, υποχρεωτικά, να εφαρμόζουν καθολικούς ελέγχους.

 

Ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού υπάρχει στην ιστοσελίδα http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=345

You might also like