ΠΑΣΕΓΕΣ: Απόσυρση του σ/ν για τους συνεταιρισμούς

Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για τους συνεταιρισμούς ζητά το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ και κάνει λόγο για άρση της αυτονομίας των συνεταιρισμών και παλινδρόμηση σε πρότυπα "σοβιετικού τύπου" ή "μεσογειακού φασισμού – σύνταγμα Σαλαζάρ".

Συγκεκριμένα με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ (29/3) αναφέρει τα εξής:

«Πρέπει να επισημανθεί ότι το σχέδιο νόμου, πέρα από την ιδεολογική και πολιτική του φυσιογνωμία και πέρα από τις αντισυνταγματικές διατάξεις και αντισυνεταιριστικές ρυθμίσεις που περιέχει, παράγει από τη δημοσίευσή του και μόνο, άμεσα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Με τη ρύθμιση περί αναγκαστικής εκκαθάρισης των ΕΑΣ, των Κοινοπραξιών και των Ανώνυμων Συνεταιριστικών Εταιριών «αν δε συμμορφωθούν με τις υποδείξεις» τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά. Ήδη οι τράπεζες σταμάτησαν τις χρηματορροές και κάθε άλλη συναλλαγή από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ εκτιμά με βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί μιας πολιτικής και νομικής απροσεξίας, αλλά για βαθύτατα πολιτική απόφαση που έχει να κάνει:

  1. με την απαξίωση των θεσμών και αξιών με σκοπό να μετατεθούν αλλού οι πολιτικές ευθύνες για το κατάντημα της χώρας
  2. με τη διάλυση κάθε τι που είναι οργανωμένο και λειτουργικό χωρίς να μπορεί να υποταχθεί
  3. με την παράδοση του συνόλου του αγροδιατροφικού τομέα στα μεγάλα οργανωμένα συμφέροντα.

Με ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και προτείνει την σύσταση επιστημονικής επιτροπής αδιαμφισβήτητου κύρους περί τα συνεταιριστικά για ρυθμίσεις που ήδη έχει προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ στη βάση της διεθνούς πρακτικής και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών, που δεν έχουν καμία σχέση με το προτεινόμενο νομοσχέδιο».

You might also like