Διαφωνούν οι βιομήχανοι ζωοτροφών για την αγορανομική διάταξη

Η υπαγωγή των ζωοτροφών σε καθεστώς αγορανομικής διάταξης θα επιφέρει αφανισμό της ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών. Αυτό καταγγέλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών σχετικά με τις εξαγγελίες των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

"Οι αγορές και οι παγκοσμίως διαμορφούμενες, χρηματιστηριακά, τιμές δεν διατάσσονται. Κατά συνέπεια καμία αγορανομική διάταξη στην Ελλάδα δεν δύναται και δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές", τονίζει ο ΣΕΒΙΖ και εξηγεί: "Η Βιομηχανία Ζωοτροφών είναι εκείνη που πρώτη επιθυμεί και επιδιώκει την αποκλιμάκωση των τιμών των πρώτων υλών για την παραγωγή ζωοτροφών. Αποκλιμάκωση των τιμών των πρώτων υλών συνεπάγεται ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των κτηνοτρόφων, βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς, διευκόλυνση των πωλήσεων και ομαλή εξυπηρέτηση των πιστώσεων".

Σχετικά με τις ρυθμίσεις ο σύνδεσμος εκφράζει απορίες για τα κριτήρια που μπαίνουν, ως προς τις επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τιμοκαταλόγους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 5 εκατ. ευρώ (όριο που θέτει η αγορανομική διάταξη) διακινούν στην Ελλάδα το 64% των ζωοτροφών, ενώ οι χύμα ζωοτροφές που επίσης εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων αποτελούν το 80% αυτών που προορίζονται για την πτηνοτροφία και τη χοιροτροφία.

"Δηλαδή, συνοψίζοντας τα δύο παραπάνω ποσοστά, πλέον του 80% των Παραγωγών Ζωοτροφών εξαιρούνται οποιουδήποτε ελέγχου! Και εναπομένουν περί τις 10 μόνο Βιομηχανίες Παραγωγής Ζωοτροφών που θα υποχρεώνονται να υποβάλλουν και να ελέγχονται", καταλήγει ο ΣΕΒΙΖ.

You might also like