Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη Βιομηχανία Τροφίμων

Εκδήλωση για την ανάδειξη ερευνητικών αποτελεσμάτων Ελλήνων ερευνητών τα οποία μπορούν να τύχουν άμεσης εφαρμογής στις επιχειρήσεις τροφίμων, διοργανώνεται την Τετάρτη 6/4.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», στο πλαίσιο του έργου “AgriFoodResults”, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας των ερευνητών με τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων που θα παρουσιαστούν είναι και αυτά που αφορούν τη μικροβιολογία βόειου κρέατος. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα των παρουσιάσεων περιλαμβάνονται:

  • Μελέτη της μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών στο βόειο κρέας από τις επιφάνειες επεξεργασίας ή λόγω  διασταυρούμενης επιμόλυνσης (Έργο: ProSafeBeef). Εισηγητής: Δρ. Ν. Χωριανόπουλος, Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, ΓΠΑ
  • Εφαρμογή ενός πολυφασματικού συστήματος ανάλυσης εικόνας στην πρόβλεψη της μικροβιακής αλλοίωσης του κρέατος (Έργο: Symbiosis). Εισηγητές: Δρ. Ε. Πανάγου – Καθ. Γ.-Ι. Νυχάς, Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, ΓΠΑ
  • Ηλεκτρονική μύτη: μια ταχεία μέθοδος ανίχνευσης ελέγχου της αλλοίωσης φιλέτων βόειου κρέατος (Έργο: Symbiosis). Εισηγητής: Δρ. Ε. Πανάγου, Εργαστ.Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, ΓΠΑ

H εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συζητήσουν διεξοδικά επί των συγκεκριμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων της ΕΤΑΤ Α.Ε. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη).

You might also like