Νέος Κανονισμός για τα τρόφιμα προέλευσης Ιαπωνίας

Εν μέσω ανησυχιών διασποράς του κινδύνου ραδιενεργής μόλυνσης από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, έχει σημάνει συναγερμός και στα ευρωπαϊκά επιτελεία.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεχείς κοινοποιήσεις, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, ενημερώνει με επίσημη λίστα για τα στοιχεία των εκπροσώπων των ιαπωνικών αρχών, οι οποίοι υπογράφουν τη δήλωση για την εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση αποτελεί προαπαιτούμενο για το σύνολο των εισαγωγών από την Ιαπωνία βάσει του (Ε.Ε.) Κανονισμού 297/2011.Επιπλέον τα Κράτη Μέλη καλούνται να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την πορεία των ελέγχων τους σε προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας.

Εκδόθηκε ακόμη, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 351/2011, ο οποίος τροποποιεί τον προηγούμενο Κανονισμό 297/2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα. Επίσης, τίθεται απαγόρευση διακίνησης τροφίμων ή ζωοτροφών στην Ε.Ε που έχουν απορριφθεί για εσωτερική εμπορία από το Ιαπωνικό κράτος λόγω μη αποδεκτών επιπέδων ραδιενέργειας.

Σημειώνεται ότι, όπως ενημερώνει ο ΕΦΕΤ, η Ελλάδα συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κανονιστικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Υγεία των Ζώων, Τμήμα Τοξικολογικής Ασφάλειας της Τροφικής Αλυσίδας, στις 8 Απριλίου 2011, στις Βρυξέλλες για το θέμα, όπου συζητήθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 297/2011 της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΦΕΤ, δεν έχουν εντοπιστεί νέα φορτία τροφίμων προέλευσης ή καταγωγής Ιαπωνίας προς εισαγωγή και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

You might also like