Η μισή κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη είναι κτηνιατρικής φύσεως

Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών βλάπτει, όπως χρόνια τώρα υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Η προειδοποίηση ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει όμως εξίσου και για τα ζώα και, το χειρότερο, τα ζώα αναπτύσσουν και αυτά με την υπερβολική χρήση ανοσία στη χρήση τους την οποία περνούν στον άνθρωπο. Η επιτροπή Γεωργίας του ευρωκοινοβουλίου εξέδωσε μάλιστα ψήφισμα για το θέμα αυτό.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν η μισή κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη σήμερα είναι κτηνιατρική και τα ζώα υποχρεώνονται να τα καταναλώσουν όχι μόνο για θεραπευτικούς λόγους αλλά και ως γενική πρόληψη ή ακόμα ως αυξητικό παράγοντα. Αποτέλεσμα είναι να περνούν τα αντιβιοτικά στον άνθρωπο επιτείνοντας το πρόβλημα της ανοσίας στη χρήση τους που με τη σειρά του ισοδυναμεί με δραματικό περιορισμό της χρησιμότητάς τους για την καταπολέμηση των ιών.

Αυτό απειλεί να αναστρέψει έναν και πλέον αιώνα ιατρικής προόδου και το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του κινδύνου είναι ο περιορισμός της χρήσης των αντιβιοτικών. Τούτο γιατί παρά τους θεωρητικά αυστηρούς ελέγχους, η διατροφική αλυσίδα αναγνωρίζεται σήμερα σαν βασικός παράγοντας μεταβίβασης στον άνθρωπο, της ανοσίας στα αντιβιοτικά στον άνθρωπο.

Με το ψήφισμά της η επιτροπή Γεωργίας ζητά βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιβιοτικών και τη χρήση τους στα ζώα, την ενίσχυση της έρευνας για την απαλλαγή της κτηνοτροφίας από την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των ζώων. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ζητά αυστηρότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της αντίστασης στα αντιβιοτικά τόσο στα ζώα παραγωγής όσο και στα κατοικίδια και, φυσικά, καλύτερη κατάρτιση των κτηνιάτρων για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της χορήγησης αντιβιοτικών.

You might also like