Πολιτική ποιότητας, Mercosur και οι τιμές στο χοιρινό, στην ατζέντα των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Η πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Το Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πρόταση για νέο Κανονισμό επί του θέματος και οι αντιπροσωπείες καλωσόρισαν τις απόψεις της ουγγρικής Προεδρίας για ένα σύστημα «τοπικής γεωργίας και άμεσων πωλήσεων». Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη φοβούνται ότι το καθεστώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει διοικητική επιβάρυνση.Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη δεν επιθυμούν ένα πανευρωπαϊκό σύστημα να παρεμβαίνει στα εθνικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται.

Οι περισσότερες από τις αντιπροσωπείες είναι υπέρ των κανόνων για τα προϊόντα της ορεινής γεωργίας που υποστηρίζονται από το «Πακέτο Ποιότητας», αλλά επιμένουν ότι πρέπει να οριστούν τα κριτήρια γι’ αυτήν την παραγωγή. Ορισμένες αντιπροσωπείες αναφέρθηκαν επίσης στη δυνατότητα να υπάρξουν κανόνες για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Και για τα δύο θέματα, πολλά κράτη-μέλη περιμένουν την αξιολόγηση που έχει προγραμματιστεί από την Επιτροπή, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σημειώνεται ότι με βάση τα συμπεράσματα για την πολιτική ποιότητας που είχε διατυπώσει προ διετίας το Συμβούλιο, η Κομισιόν συνέταξε το «Πακέτο Ποιότητας», το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο προτάσεων που αποσκοπεί να θέσει σε εφαρμογή μια συνεκτική πολιτική, ώστε να βοηθήσει τους γεωργούς να επικοινωνούν καλύτερα τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους στους καταναλωτές.

Η πρόταση αυτή προβλέπει την αποσαφήνιση και την απλούστευση των ισχυουσών διαδικασιών για τα συστήματα ποιότητας που ήδη υπάρχουν.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του καθεστώτος Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων, το οποίο μαζί με τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, αποτελούν τα κύρια στοιχεία της πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Mercosur

Στα θέματα του Συμβουλίου ήταν επίσης και οι διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με τη ζώνη των χωρών Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, με τη Βενεζουέλα σε διαδικασία εισόδου στο… κλαμπ). Κατόπιν αιτήματος της Ιρλανδίας, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Το αίτημα της Ιρλανδίας υποστηρίχθηκε από πολλά κράτη μέλη που υπενθύμισαν τους κινδύνους που εγκυμονεί το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στα γεωργικά προϊόντα των χωρών Mercosur. Μίλησαν μάλιστα για τον ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει αυτό σε διάφορους γεωργικούς τομείς, όπως του βόειου κρέατος.

Το τελευταίο 12μηνο έγιναν τέσσερις τέτοιοι γύροι διαπραγματεύσεων και η Ιρλανδία (μαζί με πολλές άλλες αντιπροσωπείες ) ζήτησε από την Κομισιόν να εκθέσει τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων αυτών, αλλά και να υπάρξει αρκετός χρόνος πριν την επικύρωση των συμφωνιών, προκειμένου να αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών με τη Mercosur.

Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη ζώνη Mercosur ξεκίνησαν το 1995 και διακόπηκαν χωρίς να υπάρξει συμφωνία, τον Οκτώβριο του 2004.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων από μια ενδεχόμενη συμφωνία θα πρέπει να συζητηθούν σύντομα σε μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων και ότι τα κράτη μέλη θα ενημερώνονται για κάθε προσφορά που γίνεται προς τη Mercosur για γεωργικά θέματα.

Η αστάθεια των τιμών στο χοίρειο κρέας

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης από τη βελγική αντιπροσωπεία για την πρόταση δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του χοίρειου κρέατος, όπου οι χαμηλές τιμές συνδυάζονται με το υψηλό κόστος παραγωγής δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους παραγωγούς.

Στη συζήτηση φάνηκε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στον τομέα του χοιρινού κρέατος, αλλά πολλοί πιστεύουν, όπως και η Επιτροπή, ότι ο ορισμός του κατάλληλου μέσου για τον περιορισμό της αστάθειας στις τιμές, θα πρέπει να συζητηθεί εντός της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας που συστάθηκε από την Κομισιόν, και που η επόμενη (και τελευταία) συνεδρίασή της θα γίνει στις 6 Μαΐου.

Η ελληνική παρουσία

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Κουτσούκος.

Κατά την παρέμβασή του ο Έλληνας Υφυπουργός τόνισε ότι η δυνατότητα διάθεσης της γεωργικής παραγωγής στις τοπικές αγορές και ένα σύστημα απευθείας πωλήσεων στο αγρόκτημα ή στη γύρω περιοχή με την επισήμανση «προϊόν του αγροκτήματός μου», αποτελεί μια ευκαιρία για την προσέγγιση γεωργών και καταναλωτών, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των τοπικών προϊόντων. Υποστήριξε ιδιαίτερα ότι ένα ευέλικτο και απλό σύστημα άμεσων πωλήσεων θα μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε μικρό παραγωγό και σε συνδυασμό με την θέσπιση του όρου «προϊόν ορεινής γεωργίας» ως μια προαιρετική ένδειξη ποιότητας, θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα των προϊόντων. Επιπλέον, ζήτησε να παρέχεται η ίδια δυνατότητα επισήμανσης και για τα «νησιωτικά προϊόντα».

Ο κ. Κουτσούκος υποστήριξε ότι για τη διάδοση των καινοτόμων ιδεών μπορούμε να επενδύσουμε στην ενημέρωση και επιμόρφωση των κατοίκων της υπαίθρου και να ενισχύσουμε την εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους γεωργούς. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Δικτύου Αγροτικής Καινοτομίας», μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και συνεργασίας φορέων που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν πρωτοπόρες ιδέες και λύσεις, είναι ανάμεσα στις προτάσεις που πρέπει να εξετάσουμε. Η ΚΑΠ με συνεκτικές πολιτικές και με συνέργιες με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΜERCOSUR ο Έλληνας Υφυπουργός τόνισε ότι δεν θα πρέπει η γεωργία, για μια ακόμη φορά, να θυσιαστεί προς όφελος άλλων τομέων. Οι κάθε είδους δεσμεύσεις για την απελευθέρωση του γεωργικού εμπορίου, θα πρέπει να γίνονται μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν διπλές παραχωρήσεις. Επεσήμανε επίσης ότι οι χώρες MERCOSUR πρέπει να άρουν τους δασμούς και άλλα εμπόδια που κάνουν απαγορευτικές τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, όπως τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα και ο καπνός.

Αναφερόμενος τέλος στην αστάθεια των τιμών και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς τόνισε ότι πρέπει να αναζητήσουμε συνολικότερες λύσεις, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ελαιόλαδο.

You might also like