Ενιαίο μητρώο διαφάνειας για τον έλεγχο των λόμπι στην Ε.Ε.

Τα σχέδια για τη δημιουργία κοινού μητρώου των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων (τα γνωστά μας λόμπι) που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την περασμένη εβδομάδα. Το ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα εγκαθιδρυθεί περισσότερη διαφάνεια, αφού θα υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους λομπίστες, ρόλος των οποίων είναι να επηρεάζουν τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και τη διαμόρφωση των διαφόρων πολιτικών.Βάσει του χρονοδιαγράμματος, το κοινό μητρώο θα είναι διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2011.

Η ύπαρξη ενός κοινού μητρώου θα ενισχύσει τη διαφάνεια, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές, καθώς θα επιτρέπει να βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σε ένα σημείο, διευκολύνοντας έτσι τους πολίτες να εξακριβώνουν ποια άτομα και ποιες οργανώσεις βρίσκονται σε επαφή με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Αυτό θα διευκολύνει επίσης το έργο των ίδιων των εκπροσώπων συμφερόντων, οι οποίοι θα υποχρεούνται να εγγράφονται μία μόνο φορά.

Στο κοινό μητρώο θα συγχωνευθούν τα μητρώα του ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν, που μέχρι τώρα ήταν ξεχωριστά. Η αλλαγή της ονομασίας από μητρώο των «ομάδων συμφερόντων» σε μητρώο «διαφάνειας» θα εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των κατηγοριών παραγόντων, καθιστώντας ευκολότερο να συμμετάσχουν στο μητρώο και μη εμπορικές οργανώσεις, όπως ομάδες ανταλλαγής απόψεων ή οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες.

Σήμερα, περισσότερα από 1.700 λόμπι είναι καταγεγραμμένα στο ευρωκοινοβούλιο και σχεδόν 3.900 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υπολογίζεται ότι περί τις 15.000-20.000 λομπίστες εργάζονται σήμερα στις Βρυξέλλες. Και στα δύο μητρώα συναντάμε και έναν αριθμό οργανώσεων που αφορούν το κρέας και δραστηριοποιούνται για την προώθηση αντίστοιχων συμφερόντων. Ενδεικτικά, στα σχετικά μητρώα θα δει κανείς εγγεγραμμένους το Δανικό Συμβούλιο Κρέατος, την Ένωση Ολλανδικού Κρέατος, τη Βρετανική Κτηνιατρική Εταιρεία, την ιταλική Ένωση Πτηνοτροφίας, το Κέντρο Διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Μεταποιητικής Βιομηχανίας Κρέατος, την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων, τον Σκωτσέζικο Σύνδεσμο Χονδρεμπόρων Κρέατος, τη Διεθνή Ένωση Εμπορίου Κρέατος.

Ιστορικό

Το μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων του ευρωκοινοβουλίου δημιουργήθηκε το 1996, ενώ το αντίστοιχο της Κομισιόν δημιουργήθηκε το 2008. Το κοινό μητρώο που θα δημιουργηθεί τώρα, εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη διαφάνεια στον τομέα της "άσκησης πίεσης" ή "προώθησης συμφερόντων", ενώ θα υπάρχει και σαφής διαχωρισμός μεταξύ των οργανισμών που εκπροσωπούν δημόσιες αρχές ή την κοινωνία των πολιτών και εκείνων που εκπροσωπούν επί μέρους συμφέροντα.

Σημειώνεται ότι το μητρώο θα επιτρέψει επίσης την πρώτη πλήρη καταγραφή όλων όσων εργάζονται για λόμπι που κινούνται γύρω από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. αλλά και τους πόρους της Ε.Ε. που ενδεχομένως έχουν τεθεί στη διάθεση του καθενός.

Εν αναμονή της δημιουργίας του ενιαίου μητρώου, το ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν εγκαινίασαν κοινή ιστοσελίδα η οποία προσφέρει πρόσβαση στα αντίστοιχα υπάρχοντα μητρώα τους.

You might also like