Οι επιχειρήσεις εξοπλισμού σε ρόλο συμβούλου

Την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των συλλογικών φορέων των διαφόρων κλάδων, εν προκειμένω των επιχειρήσεων εξοπλισμού και των κρεοπωλείων, προβάλλουν ως ανάγκη η Σοφία Χαϊταϊδου και ο Σταμάτης Μπεκιάρης, πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης στη συνέντευξη που έδωσαν στο περιοδικό Meat Place και δημοσιεύεται στο τρέχον τεύχος.

Ως επικεφαλής επιχειρήσεων που εξοπλίζουν κρεοπωλεία, θεωρούν ότι η κατάσταση των κρεοπωλείων στην Ελλάδα από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού είναι καλύτερη και από αντίστοιχα καταστήματα της Ευρώπης. Μάλιστα εκφράζουν την άποψη ότι ο ΣΕΕΜΕ μπορεί να λειτουργήσει σε ρόλο συμβούλου στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των κρεοπωλείων. Τα μέλη του Συνδέσμου εφαρμόζουν ήδη κοινά έντυπα εγγυήσεων, ενώ ετοιμάζουν και ένα κοινό έντυπο όρων πώλησης.

You might also like