Πήρε ΦΕΚ η Απόφαση για τα ηλεκτρονικά ενώτια των αιγοπροβάτων

Με ημερομηνία 12 Μαΐου δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 823/Β/12-5-2011) και άρχισε η ισχύς της, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων, αφού πέρασε από… σαράντα κύματα τα τελευταία τρία χρόνια.

Η νέα ρύθμιση παρέχει στους κτηνοτρόφους την εναλλακτική λύση της εισαγωγής ηλεκτρονικού ενωτίου αντί ηλεκτρονικού βώλου στα αιγοπρόβατα, εκτός από την τοποθέτηση του συμβατικού ενωτίου το οποίο μέχρι σήμερα έφεραν.

Η Απόφαση, που τροποποιεί την ΚΥΑ 263493/27.07.2004 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου…», ορίζει ότι η σήμανση των αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής, γίνεται αποκλειστικά με μέσα σήμανσης εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και σχεδιασμένα έτσι ώστε να παραμένουν επί των ζώων χωρίς να είναι επιβλαβή για αυτά και να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από την τροφική αλυσίδα.

Αναλυτικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει ότι «όλα τα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί σε μία εκμετάλλευση σημαίνονται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους και, σε κάθε περίπτωση, πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση, με τη χρήση συμβατικών (δύο τύποι ενωτίων – ενώτια τύπου 1 και ενώτια τύπου 2) και ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης (ηλεκτρονικοί στομαχικοί βώλοι, ηλεκτρονικά ενώτια) … Σε κάθε ζώο τοποθετείται ένα ενώτιο τύπου 1 στο αριστερό αυτί και ένα ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης (ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος ή ηλεκτρονικό ενώτιο τοποθετημένο στο δεξί αυτί), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ίδιες πληροφορίες με το ενώτιο τύπου 1».

Κατ’ εξαίρεση, η σήμανση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση δύο (2) ενωτίων τύπου 1, ένα στο κάθε αυτί, στις περιπτώσεις:

1. ζώων που έχουν γεννηθεί πριν από την 31.12.2009,

2. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση γέννησής τους για να πωληθούν σε άλλη εκμετάλλευση με σκοπό την πάχυνση ή την αναπαραγωγή,

3. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκειται να διενεργηθεί αιματοληψία και χρειάζεται να είναι γνωστός ο ατομικός αριθμός τους,

4. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν η εκμετάλλευση είναι υπό καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης και πρέπει άμεσα να σημανθούν όλα τα ζώα με στόχο την καταπολέμηση μίας επιζωοτίας.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, οι επιτελείς του ΥΠΑΑ&Τ πιστεύουν ότι θα ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην προσπάθειά τους να πατάξουν την πρακτική των «ελληνοποιήσεων», ενώ θα είναι αποτελεσματικότερη η επιτήρηση και καταπολέμηση των ασθενειών των αιγοπροβάτων.

You might also like